xoves, 30 de xullo de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. LUGO

Concello de Lugo. 
Bases para o acceso en propiedade a 2 prazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. COSPEITO

Mancomunidade da Terra Chá. 

Bases para a provisión de 7 prazas de PEÓN FORESTAL

🔗https://bit.ly/3faJtDZ

mércores, 29 de xullo de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO

O BOP de Lugo 28/07/2020 publica hoxe a oferta de emprego da Xunta de Galicia. 
Convocatoria para ingreso e acceso aos corpos da Policía Local de distintos Concellos.
Hai concellos próximos a Muras como son Betanzos (1), Lugo (16), Foz (1), Fene (1), Ortigueira(1)En total son 73 prazas libres con outros concellos de Galicia.

Convocatoria oposiciones Auxiliares Policia Local Cantabria ...

O prazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

martes, 28 de xullo de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VIVEIRO

No BOP de Lugo do 28/07/2020 publicase a seguinte oferta de emprego:

-PROCESO SELECTIVO 1 TÉCNICO DE SERVIZOS ECONÓMICOS (PÁX. 15, R. 1619)
Modalidade de contrato: funcionario interino

-CONVOCATORIA LISTA DE EMPREGO OPERARIO-CONDUCTOR (PÁX. 17, R. 1620)

-Operario/a condutor/a de emerxencias
-Oficial/a primeira parques e xardíns, condutor/a de tractor
-Oficial/a primeira obras condutor/a

Crear lista para bolsa de contratación para posibles coberturas urxentes.

As bases de ambos procesos selectivos atopanse na sede electrónica do concello de Viveiro.

OFERTA FORMACIÓN GRATUITA

La imagen puede contener: una o varias personas y personas sentadas, texto que dice "CURSO MONITOR/A DE OCIO INCLUSIVO TOTAL HORAS: 50 HORAS FECHAS DE IMPARTICIÓN: /08/2020_18/09/2020 REQUISITOS ALUMNADO: ESTAR EN POSESIÓN DEL CER TIFICADO DE MÍNIMO EL 33% o PERTENECER A COLECTIVOS VULN MODALIDAD: TELEFORMACION INSCRIPCIÓN: Escribenos a través de Whatsapp al número 636 973 517 envianos un e-mail al correo temprego@amicos.org (Blanca). AMICOS"

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

TRAFONOR - excavaciones y medio ambiente
Cooperativa agraria

PEÓN, MOTOSERRISTA E MAQUINISTA FORESTAL

A empresa Trafonor ten postos vacantes, a xornada é completa e o traballo sería en Viveiro.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Thalasso Las Sirenas
Dirección: Playa de Sacido s/n, 27850 Viveiro, Lugo
Teléfono: 982 56 02 00

ESTAMOS a AMPLIAR O noso PERSOAL DE THALASSO!! Se es Técnico de balneario, masaxista profesional e/ou esteticien envianos o teu curriculum a thalasso@resortlassirenas.com ou se o preferis por privado a través de facebook.

Oferta Spa Thalasso Cantabrico Las Sirenas Viveiro

venres, 24 de xullo de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. XUNTA DE GALICIA


CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA. Auxiliares Adminstrativos.   


En el Diario Oficial de Galicia número 148 de 24 de julio de 2020, el Consello de Contas de Galicia publica la Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 13 de julio de 2020, por lo que se convoca proceso selectivo de consolidación de empleo temporal para el acceso a puestos de Auxiliar administrativo (subgrupo C2).
Número de plazas: 8.                Titulación exigida: Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o bachiller elemental.


Sistema selectivo: concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en un test de 70 preguntas del Anexo I del temario y de un test de 50 preguntas sobre manejo de paquetes ofimáticos.

Además quien no disponga del Celga 3 deberá realizar una prueba de gallego.


Derechos de examen: 26,46 euros.


Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Por lo que este plazo finaliza el 21 de agosto de 2020.

140 CONTRATOS PARA MOZOS/AS DE GARANTÍA XUVENIL


Contratos en prácticas CSIC, Garantía Juvenil 2020
Periodo de inscripciónDel 16/07/2020 al 29/07/2020


Información

Se convoca proceso selectivo para la formalización de 140 contratos para personal técnico con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, para la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil. Está dirigido a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.

La distribución de plazas es la siguiente:
Grupo Profesional I: 29 Titulado/a Superior de Gestión y Servicios Comunes y 27 Titulado/a Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo Profesional III: 65 Técnico/a Superior de Gestión y Servicios Comunes y 19 Técnico/a Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.

El proceso selectivo se realizará mediante concurso, valorándose: expediente académico, formación complementaria y conocimientos de inglés.

Los contratos tendrán una duración de dos años.

Las solicitudes deben realizarse en la aplicación electrónica habilitada al efecto en la página web del CSIC. Así mismo, será necesario escanear la documentación susceptible de valoración e introducirla en el apartado correspondiente a través de la página web mencionada.

Se puede optar, como máximo, a tres contratos de todos los ofertados que correspondan como máximo a dos Comunidades Autónomas.

Plazo de solicitudes: hasta el 29 de julio de 2020.

Convoca

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Requisitos

Entre los requisitos: nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, no haber sido contratada con anterioridad en virtud de contrato en prácticas ni en el CSIC, estar inscrito/a en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil y edad menor de 30 años (a fecha de firma de contrato).

Dotación

La retribución anual bruta a percibir por cada Grupo Profesional será de: Grupo Profesional I: 21.758,10€ y Grupo Profesional III: 14.092,16€

Más Información

garantia_juvenil@csic.es

OFERTA EMPREGO PRIVADO. A MARIÑA

Os compañeiros e compañeiras da Fundación laboral da construcción comparten esta nova de emprego para a mariña.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FUNDACION

Estamos buscando un becario para el Departamento Forestal en Navia (Oviedo).

Si estás interesado, envíanos tu CV a través de nuestra página web: www.fundacionsalcines.org

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUTEIRO DE REI

Monitor/a ludoteca
Organización y desarrollo de actividades para niños de 3 a 14 años en nuestras instalaciones.

www.sportd10.com
982 98 60 35

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA DE EMPREGO: PERSOAL PARA A VINDIMIA

La imagen puede contener: texto

OFERTA DE EMPREGO PRIVADA. VILALBA

#OFERTADEEMPREGO #MINERVAEDUCACION #CENTROENLIÑA

Buscamos profesores de Primaria, Secundaria, Bacharelato, Informática, Inglés, FP Administrativos e para OPE Administrativo Autonómicas (Xunta) e Estatais e tamén persoal apto para dar o curso de MONITOR/A DE TEMPO LIBRE


Se eres profe dalgunha materia ou ámbito que non esté citado nesta oferta pódesnos mandar igual a solicitude de emprego!

Preferiblemente que sexan autónomos aínda que non é necesario.
Non é precisa experiencia só actitude e ganas de traballar.
Non é preciso ter a titulación de Monitor/a de tempo libre pero valorarase.

Oferta publicada polo lanzamento ON-LINE do noso Centro de Estudos.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. TRABADA

Necesitase cociñeira/o para a Residencia de Maiores de Trabada interesados chamar ao teléfono 673213250.

987 30 04 51
www.mensajerosdelapazcyl.org