luns, 23 de setembro de 2019

CURSOS DE FORMACIÓN. INCENDIOS FORESTAIS. XUNTA DE GALICIA

Convocatoria dos cursos na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia

20/09/2019|DOG

Primeira. Requisitos do persoal participante

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os/as empregados/as públicos/as da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, das entidades locais así como profesionais interesados na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade ou paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para estas actividades se indique na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web .

Terceira. Solicitudes e prazos

1. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matricula.

Cursos convocados
Curso de incendios forestais: categoría xefe/a de brigada.
Curso de incendios forestais: categoría condutor/a de motobomba.
Curso de incendios forestais: categoría de emisorista.
Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de base.
Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de brigada helitransportada.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ZONA ORTIGUEIRA

Recollida de mazas Paco de Viveiro selecciona personal para campaña de manzana 2019, se necesita esperiencia con manejo de todoterreno con remolque, preferiblemente carnet b+e, zona de Ortigueira, San Adrián.
La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ZONA MARIÑA

Agroforestal ROUCO SLU

Necesitamos persona responsable, con don de gentes para reparto.Vehículo y seguridad social en Régimen General a cargo de la Empresa, zona de reparto mariña lucense.Teléfono de contacto 606 10 39 54 o envía tu curriculum a ofertasagroforestal@hotmail.com

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VIVEIRO

Urxente Mozo/a conserveira 30 horas. ADECCO ALIMENTACION

Estudos mínimos: Sen estudos

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano

Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante

Requisitos mínimos

- Residencia en Mariña Lucense

- Carné Manipulación Alimentos
- Dispoñibilidade inmediata de incorporación
- Dispoñibilidade horaria


Descrición

-Carga e descarga de peixe

- Corte de pescado

- Colocación e almacenaxe

- Emparrillado de pescado

- Limpeza


https://www.infojobs.net/viveiro/urgente-mozo-conservera-30-horas/of-i75b38d70704001ba7d14e6879ec1a5?applicationOrigin=search-new

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VILALBA

OPERARIO/A DE MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO

NORVENTO ENERXÍA

Estudios mínimos

Formación Profesional Grao Medio - Electricidade e Electrónica
Ciclo Medio ou Superior de rama eléctrica ou electrónica ou similares.
· Alta capacidade de resolución de problemas técnicos.
· Desexable coñecemento básico de programación de autómatas.
· Valorarase nivel alto de inglés oral e escrito.
· Dispoñibilidade para viaxar a nivel nacional e internacional.
· Manexo de ferramentas informáticas a nivel usuario (realización de informes,
etc.)

https://www.infojobs.net/vilalba/operario-mantenimiento-electromecanico/of-ib0fe0ea19544db8df885c0ca97623a?applicationOrigin=search-new

PROGRAMA PARA A XUVENTUDE. ALOXAMENTO E FORMACIÓN NON FORMAL

Xuventur 2019: Programa de educación non formal para a mocidade en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural
20 Set 2019
Xuventur 2019: Programa de educación non formal para a mocidade en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural

Que é “Xuventur”?

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, e a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Axencia Turismo de Galicia poñen en marcha unha nova edición do programa “Xuventur”·

Trátase dun programa de actividades de educación non formal para desenvolver en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural, en estancias de fin de semana, que sirva tanto para a adquisición de competencias e habilidades por parte da mocidade como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.

Ofrécense distintas alternativas de participación nos meses de outubro e novembro, cunha oferta total próxima ás 600 prazas.

QUEN PODE PARTICIPAR?

“Xuventur” está dirixido á xente nova empadroada en Galicia que teña entre 18 e 35 anos no momento da solicitude e queira gozar dun programa de actividades de educación non formal nos espazos naturais da nosa Comunidade Autónoma.

OBXECTIVOS
Mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través da educación non formal.
Facilitar que as mozas e mozos galegos participantes coñezan a xeografía e patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, promovendo o seu respecto e posta en valor.
Proporcionar á xente nova a oportunidade de vivir a experiencia do turismo rural galego.
Promover a educación ambiental e o ocio saudable.

O PROGRAMA, QUE É GRATUÍTO, INCLÚE:
Aloxamento en establecementos rurais (noites de venres e sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición, o que supón que haberá que compartir os que sexan de dúas prazas.
Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo.
Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material preciso para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse a cabo actividades alternativas).
O desprazamento ata os aloxamentos vai por conta das persoas que participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

Consulta aquí toda a información

AXUDAS PARA A FORMACIÓN E O EMPREGO. IGAPE

IgapeEuropeDirect Coruña 

Buscas #traballo e tes menos de 35 anos? Tes titulación universitaria ou FP superior e menos de 2 anos de experiencia? 🙋‍♀️🙋‍♂️ Entón esto interésache! 👇

Convocatoria "Profesionais 4.0", cofinanciada polo #FSE

📆Data límite: 07/10/2019

ℹ️ http://ow.ly/K0yi50wdaXJ

xoves, 19 de setembro de 2019

AXUDAS PARA ESTUDANTES. MURAS

O concello de Muras ofrece axudas para:

📙📐Libros e material para alumn@s de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, Educación Especial, Bacharelato, FP e estudos universitarios.
🚌🔑 Gastos alugueiro e transporte para alumn@s de Bacharelato, FP e universitarios.

Prazo: ATA O 27 DE SETEMBRO!
INFORMACIÓN: No concello e nos servizos sociais.

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. GUITIRIZ

Concello de Guitiriz. Convocatoria para a contratación do seguinte persoal:

- Peón de servizos múltiples https://bit.ly/2kKhWmy
- Peón condutor/a de servizos múltiples https://bit.ly/2kKhWmy
- Auxiliar de xeriatría/Operario/a do Centro de Día https://bit.ly/2kKd0y5
- Técnico/a PAI/Persoal de apoio https://bit.ly/2kjNY90

Prazo de presentación de instancias (10 días naturais). Ata o 24 de setembro.

OFERTA EMPREGO VILALBA

Código 2019/00143. Nombre de la oferta 2018/TEM_01/000015_NOVEL -
MONITOR DE INFORMÁTICA PARA CENTRO OCUPACIONAL
O prazo para a inscripción será de cinco días hábiles dende a publicación da oferta, é dicir, dende o 17/09/2019 ata o 23/09/2019, e farase a través da Axencia de Colocación:

1. Inscribíndose na Axencia de Colocación, no caso de non estar inscrito, e cumplimentando todos os campos (formación, vida laboral, ocupacións solicitadas,.....)

2. Inscribíndose no posto solicitado.

3. Achegando DNI, curriculum vitae, vida laboral actualizada e certificado de empadroamento ou tarxeta de demanda/mellora de emprego.

As citacións para as entrevistas aos postos de traballo ofertados, ou calquera outra comunicación aos candidatos publicarase na web (http://deputacionlugo.gal/gl/temas/emprego/tecendo_emprego/candidatos) e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial de Lugo.

Tipo de contrato CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

Duración del contrato 12 MESES

Número de puestos 1

Lugar puesto de trabajo VILALBA, Municipio: Vilalba, Provincia: Lugo

Funciones Elaborar programas de formación adaptados as características dos usuarios/as do centro . Asesorar e colaborar cos demais profesionais do centro en todo o relativo aos sistemas informáticos da entidade.
GRADO FORMATIVO SOLICITADO
FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: TÉCNICO SUPERIOR sistemas de telecomunicación e informáticos o similares.
FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: TÉCNICO SUPERIOR administracion de sistemas informáticos

Nota: Ha de cumplirse alguno de estos requisitos