mércores, 12 de xaneiro de 2022

PROGRAMA DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE DA PROVINCIA DE LUGO

 

Emprego Novo Lugo. Programa de "Acompañamento á Inserción laboral da mocidade"


O programa está promovido pola EOI e a Deputación de Lugo. Dará comezo o próximo 10 de Xaneiro e prolongarase ao longo do ano.

Está destinado a:
- Mozos e mozas desempregados da provincia de Lugo.
- Idade entre 16 e 30 anos.
- Inscritos/as no Sistema de Garantía Xuvenil.

Neste programa o alumno poderá completar a súa formación en empresas ou en asociacións da provincia de Lugo facendo prácticas remuneradas.

Pódense ver todos estes programas, con datas de inicio, na páxina web https://empleojovenlugo.es  venres, 17 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RÁBADE

OPERARIAS/OS DE PRODUCCIÓN.

Precísamos operarias/os de producción para a línea de producción da planta de Rábade, situada no Polígono Industrial de Rábade (Lugo). 

Estudos mínimos: bacharelato

Experienica mínima: 1 ano

Requisitos mínimos: 

 • Bacharelato, ciclo medio ou superior
 • Valorable experiencia industrial
 • Dispoñibilidade para traballar a turnos rotativos de mañá - tarde - noite
A valorar:
 • Experiencia en traballos a turnos e procesos industriais
 • Carnet de carretilla
 • Responsabilidade, traballo en equipo e colaboración

Para inscribirse na oferta:

               👇

https://acortar.link/yLL06K

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CAMAREIROS/AS.

Precísase oficial de 1ª con carnet de manipulador de alimentos. 

O contrato será a tempo parcial de 20 horas a semana.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 16/09/2021 ata o 01/10/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 16 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

COCIÑEIROS/AS.

Precísase persoa para cociña, contrato de interinidade por baixa laboral para un hotel de 4 estrelas. 

Imprescindible 12 meses de experiencia.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 15/09/2021 ata o 30/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PEÓN ESPECIALISTA.

Empresa do sector da ebanistería selecciona a un/ha peón para labores de embalaxe. Entre as súas principais funcións atopase:

 • Etiquetado
 • Embalaxe
 • Carga e descarga
A valorar: Permiso de carretilla

Requisitos:
 • Dispoñibilidade inmediata
 • Vehículo propio para desplazarse ao centro de traballo
Duración do contrato: entre 1-4 meses

Tipo de posto: xornada completa, temporal

Horario: De luns a venres

Para inscribirse na oferta:
               👇

mércores, 15 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CARRETILLEIRO/A.

Precísanse operarios/as  con carretillera para unha empresa do sector da alimentación ubicada en Vilalba, provincia de Lugo.

Ofrecese: 

 • Contrato por ETT a xornada completa
 • Traballo a turnos
Requisitos mínimos: 
 • FP medio ou superior
 • Permiso de carretilla en vigor
 • Dispoñibilidade para incorporación inmediata
Experiencia mínima: 2 anos

Para inscribirse na oferta:
                👇

https://cutt.ly/0W7t6U2

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

DEPENDIENTE/A DE XOGUETERÍA.

Precísase persoa para traballar nunha xoguetería.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 14/09/2021 ata o 29/09/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

luns, 13 de setembro de 2021

CONVOCATORIA PROBAS CELGA

Publicase a convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega.

Niveis: Celga 2, 3 e 4 do ano 2021

Persoas destinatarias: Maiores de 16 anos ou que os fagan no ano da convocatoria

Datas de realización das probas: Entre os meses de novembro e decembro de 2021

Localización: Santiago de Compostela e Ponferrada

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información:

             👇

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0598-260821-0001_gl.html

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BEGONTE

Concello de Begonte. Bases para a convocatoria de:

 • Auxiliar Administrativo como funcionario interino
O sistema de provisión: oposición libre

O prazo de solicitudes será: 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOP

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CAMAREIROS/AS.

Precísanse camareiros/as para contrato indefinido, a xornada completa.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 10/09/2021 ata o 25/09/2021

Datos de contacto: 881881491 ou correo electrónico (oficina.emprego.as.pontes@xunta.gal)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Precísase maestro/a en pedagoxía terapéutica.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 10/09/2021 ata o 25/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ADMINISTRATIVO/A.

Seleccionamos unha persoa que se incorpore ao noso equipo de administración nunha planta de producción de As Pontes, que colabore co resto do equipo. Ofrecemos un horario a turno partido e contrato de 6 meses con posibilidade de prórroga. 

As funcións serían:

 • Tarefas relacionadas co control de báscula, facturación, control de pesadas e cotexo con facturas
 • Atención telefónica, ao cliente interno e externo
 • Xestión do transporte de materia prima. Ventas e xestión de pedidos a particulares
 • Xestión de proveedores
 • Contabilización de albaráns e facturas
Requisitos mínimos:
 • Nivel medio Excel
 • Capacidade analítica do dato e visión matemática
 • Pasión por entornos industriais e plantas de producción
 • Experiencia con ERP Navision
Estudos mínimos: FP en administración superior

Para inscribirse na oferta: 
                  👇


venres, 10 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUTEIRO DE REI

ALBANEIS.

Precísase oficial de primeira con un mínimo de 12 meses de experiencia. Dispoñibilidade para viaxar e permiso de conducir.

Necesario dispoñer de curso de prevención de riesgos laborais en construcción. 

Tipo de contrato: temporal 

Tipo de xornada: xornada completa

Ubicación: Outeiro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 09/09/2021 ata o 24/09/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 9 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CUIDADORES/ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS ESCOLAR.

Precísase persoa como acompañante de autobús escolar, que teña unha experiencia mínima de un mes. 

O contrato sería de 10 horas semanais.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 08/09/2021 ata o 23/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 8 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CAMAREIROS/AS.

Precísase camareiro ou camareira para local de hostelería.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 07/09/2021 ata o 22/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS.

Precísase persoa con licenciatura ou grao en ciencias da actividade física e do deporte. Con permiso de conducir tipo B. 

A valorar coñecementos en acrobacia. 

Tipo de xornada: xornada de 20 horas

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 07/09/2021 ata o 22/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

luns, 6 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

ASISTENTES DOMICILIARIOS.

Precísase persoa para atención e coidados domiciliarios. Xornada parcial, con permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 03/09/2021 ata o 18/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

OPERARIO/A DE CARPINTERÍA.

Precísanse operarios para línea de producción para importante empresa de madeira situada en Guitiriz. Buscamos persoas con habilidades en carpintería, montaxe e instalacións de muebles e reparación de mobiliario. 

Funcións principais:

 • Desmontar e montar mobiliario ou carpintería existente (portas, ventás, armarios, etc.)
 • Ensamblar mobiliario
 • Traballos de reparación de desperfectos na carpintería existente: aplicación de pasta de carrocero, lixado con maquinaria, eliminación de ranuras de panelados, etc.
 • Ter coñecementos para manexar maquinaria de carpintería
 • Valorable coñecementos en barnizado
Requisitos:
 • Poder traballar de luns a venres a xornada completa
 • Poseer vehículo propio para o desprazamento ao centro de traballo
 • Poder incorporarse de forma inmediata

Para inscribirse na oferta:

                 👇

https://indeedhi.re/2WXFszK

venres, 3 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN.

Precísase mecánico de mantemento e reparación de maquinaria e ferramentas. Necesario ciclo formativo de grao medio e permiso de conducir B1.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 02/09/2021 ata o 17/09/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 2 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

XARDINEIRO/A.

Precísase persoa xardineira con experiencia mínima de 2 anos. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 01/09/2021 ata o 16/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)