luns, 30 de decembro de 2019

OFERTA EMPREGO PUBLICO. BURELA

Proceso selectivo para ampliar a listaxe de substitutos interinos na categoría profesional de administrativos/as
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais contados dende o día seguinteao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP)

OFERTA EMPREGO PUBLICO. XOVE

O concello de #Xove convoca o proceso selectivo para cubrir interinamente prazas de:

➡️ 2 Operarios/as de servizos varios
➡️ 1 Persoal de Limpeza Viaria
➡️ 1 Persoal de albaneleria
➡️ #Concurso #oposición

OFERTAS EMPREGO PÚBLICO. NARÓN

Concello de Narón Convocatoria do proceso selectivo paracubrir praza de:

➡️ 1 Traballador/a social
➡️ Oposición Libre
➡️ Prazo de inscrición de 20 días naturais contados a partir de mañá!
➡️ https://bit.ly/2u4B5nJFORMACIÓN FERROL

FORMACIÓN FERROL

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Necesítase camero/a para todo o ano en restaurante en Viveiro. Valoraráse experiencia en comedor.
Xornada completa.

Asador Carlos V

Teléfonos: 982 563 133 - 678 614 199
Horario: De luns a domingo de 9:00 horas a 00:00 horas.
E-mail: asadorcarlos5@gmail.com

venres, 27 de decembro de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADA. NORTE DE LUGO

PRECÍSASE ALBANEL CON EXPERIENCIA, PERMISO DE CONDUCIR E FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

Datos de Contacto: Teléfono : 982828645 -982828648 (OFICINA DE EMPREGO LUGO-NORTE)

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/964721019.p
df

OFERTA EMPREGO PRIVADA. GALICIA


Buscamos a dúas persoas para degustacións en puntos de venda de produto alimentario.
Búscanse persoas proactivas e que mostren interese pola cociña e a gastronomía.
Han de ter don de xentes e predisposición para a captación de clientes para as degustacións.

Imprescindible que teñan carné de conducir e vehículo propio.
Fala fluída en galego e castelán.
Dispoñibilidade para traballar a xornada completa, incluídos fins de semana.
cv a Granja Campomayor, campomayor@campomayor.com

AXUDAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA


Axudas destinadas a alumnos de 6º curso de Educación Primaria e 2º curso de ESO para inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020

Extracto da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020. (BOE nº 310 de 26/12/2019)

Beneficiarios: Grupos de alumnos/ as matriculados en centros sostidos con fondos públicos de 6º de Educación Primaria ou 2º de ESO.

Solicitantes: Director/a de o centro ou Secretario/a na súa representación.

Prazo de presentación ata o 10 de febreiro de 2020.

xoves, 26 de decembro de 2019

OPOSICIÓN SERGAS. PINCHE

O Servizo Galego de Saúde convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche👈👈
📅O prazo para a presentación de solicitudes de participación remata o 31 de xaneiro de 2020
ℹ️Máis información no seguinte enlace👇👇
https://bit.ly/2EQJPzW

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FERROLTERRA

Asociación de Empresarios Ferrolterra

EMPREGO.- Cardifer (en Vilar do Colo) busca CARPINTEIROS/AS de madeira en taller e obra. Fabricación de mobiliario de madeira e derivados, incluíndo colocación de herrajes e instalación de obra.

+ Info: https://www.infojobs.net/ferrol/carpintero/of-i3aa76ea2cf4d17bdbf19311ea73d83?applicationOrigin=search-new

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Seleccionamos 2 postos de camareiro/a.  Búscase persoa con experiencia en sala e barra,  traballadora e responsable para restaurante en Viveiro para todo o ano. Incorporación inmediata.  678614199

BOLSAS DE ESTUDIOS PARA AS OFICINAS DE TURISMO NO ESTRANXEIRO

Formación práctica en oficinas de turismo no estranxeiro
23 Dec 2019

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en Londres, París, Berlín, Miami, Lisboa, Bruxelas, Cantón, Roma e Dublín.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2020 cunha duración máxima de 10 meses

Requisitos:
Estar en posesión dun grao universitario ou titulación homologada equivalente. O título achegado non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2014.

Linguas:
Galego: os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Outras linguas:
- Para as bolsas de Londres, Dublín, París, Berlín, Miami, Roma e Lisboa deberase acreditar o coñecemento da lingua oficial do país.
- Para a bolsa de Bruxelas deberase acreditar o coñecemento das linguas francesa ou, na súa falta, inglesa.
- Para a bolsa de Cantón deberase acreditar o coñecemento das linguas chinesa ou, na súa falta, inglesa.

O nivel de coñecemento acreditarase mediante o título da escola oficial de idiomas ou outras institucións oficiais dentro do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) e será o seguinte:
– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Dublín, Berlín, Miami e París.
– Nivel B2 en francés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Bruxelas.
– Nivel B2 en chinés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Cantón.
– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de Lisboa e Roma.

Dotación:
Londres: 29.252,30 €
París: 23.477,00 €
Berlín:22.175,00 €
Lisboa: 22.547,00 €
Miami: 24.968,10 €
Bruxelas: 29.252,30 €
Cantón: 24.968,10 €
Roma: 22.547,00 €
Dublín: 29.252,30 €

Na dotación de cada unha das bolsas están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro médico, de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981B
Máis información no DOG do 23 de decembro de 20189 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfono: 981 547 406
enderezo electrónico: proxectos.turismo@xunta.gal

AXUDAS ECONÓMICAS PARA VIAXAR

18 Dec 2019
A Fundación Zis está a convidar a mozas de todas as nacionalidades entre 16 e 20 a ter a oportunidade de recibir unha bolsa de 600 euros para unha viaxe de estudo autoorganizado a un país estranxeiro.
Axudas económicas para viaxar
Destinatarios:
- mozos entre 16 e 20 anos
- de todas as nacionalidades
- que aínda non asistan á universidade

Prazo: Poderán presentarse as solicitudes ata o 15 de febreiro de 2020

Condicións da viaxe:
- investigarase sobre un tema elixido polo participante
- realízase só
- a única remuneración será a bolsa (600 euros);
- duración mínima de catro semanas
- a viaxe será ao estranxeiro, os cidadáns españois non deben viaxar en España.
- o transporte en avión non está permitido
- non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos;
- cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico
- os participantes entregan un informe de estudo (8000 palabras como mínimo), un diario e unha declaración dentro dos tres meses posteriores á devolución en alemán ou inglés.

Para participar
- os candidatos deben completar o formulario de solicitude
- pídeselles aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato alcanzou a maioría de idade).

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/

BOLSAS DO FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

18 Dec 2019 Bolsas

O Fondo Español de Garantía Agraria convoca 7 bolsas no ámbito de xestión pública, relacionados coa política agrícola común e o seu financiamento:

- 2 son para titulados de grao en Economía, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Administración e Xestión Pública, Dirección e Xestión Pública ou Dereito
- 5 para Enxeñeiros Agrónomos, titulados de grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, ou Enxeñería Forestal.
A contía das bolsas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2020.
Más información no BOE do 18 de decembro de 2019

Bolsas do Fondo Español de Garantía Agraria

AXUDAS PARA O EMPRENDEMENTO XUVENIL

PROGRAMA PRENDE! BOTA RAICES NO RURAL DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

A finalidade deste programa é a de contribuír a mellora da empregabilidade mediante a formación a través da Medida 8.2.3.1, “ GENERATE TU EMPLEO EN EL RURAL” consistindo na financiación dos custos directos de formación en materia de autoemprego e creación de empresas, así coma de formación especifica en materias de sectores concretos: hostalaría e turismo, enerxía e auga, agricultura e gandería e medioambiente, por considerarse estes sectores emerxentes e de gran potencialidade na nosa provincia.

As actividades e prazas ofertadas son as que se relacionan no seguinte cadro, en cada unha delas impartirase unha formación concentrada nos aspectos básicos e fundamentais mais valorados polas empresas de cada unha das especialidades a impartir de 50 horas, atendo as recomendacións das asociacións sectoriais coñecedores das necesidades do mesmo dentro da provincia, e outras 50 horas adicadas a xestión da empresa, parte fundamental de cara o futuro empredemento ou o traballo por conta allea, xa que o coñecemento xeral de xestión do funcionamento interno dunha empresa é básico para desempeñar calquera posto dentro dunha empresa.
ACTIVIDADE
HORAS
DÍAS
PRAZAS OFERTADAS
CENTRO
Hostaleria e turismo
100
20
14
1.SUR*
Enerxía e auga
100
20
13
2.A MARIÑA*
Agricultura e gandaría
100
20
8
3.CENTRO*
Medio ambiente
100
20
15
4.MONTAÑA*
Autoemprego
50
10
9
5.***

*Celebrarase no concello máis céntrico en función dos beneficiarios seleccionados.
*** Celebrarase no lugar onde se concentre a maioría dos beneficiarios para evitar desprazamentos.

No caso de que non existan suficientes solicitudes nas zonas referidas, a formación poderá ter lugar nunha zona distinta a mencionada para cada unha das actividades anteriormente propostas.


DESTINATARIOS
Está dirixida aqueles mozos e mozas que desexen participar na formación dalgunha das materias específicas propostas que queiran asentar a súa vivenda nalgún concello dos participantes definidos no Anexo I destas bases, e cumpran cos requisitos seguintes:

Mozos e mozas maiores de 16 e menores de 30 anos no momento da solicitude. Para o caso de cumprir os 30 anos en breve , poderá ser destinatario destas axudas sempre e cando inicie a súa participación no programa antes de que transcorran 4 meses dende o seu cumprimento, neste caso especifico poderá finalizar a participación no mesmo.
Estar inscritos no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil.
E obriga indispensable que os mozos e mozas beneficiarios de calquera medida estean empadroados durante o período de vixencia da subvención nalgún dos municipios definidos no artigo 2 do Real Decreto 1234/2018, de 5 de outubro, e recollidos no Anexo I – Listaxe Concellos desta convocatoria.
Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións en concordancia coa Lei 9/2007 de xuño, de subvencións de Galicia.
PRAZOS DE PRESENTACIÓN: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles dende o seguinte a publicación da convocatoria do presente programa no BOP, previa publicación no Base de Datos Nacional de Subvencións. Inicio do prazo: 17/12/2019 e fin do prazo: 09/01/2020.
Máis información: http://www.deputacionlugo.gal/temas/emprego/prende/genera

EMPREGO PÚBLICO. SERGAS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

Convocatoria das seguintes prazas (concurso-oposición, polos sistemas de acceso: libre, reserva a persoas con discapacidade e promoción interna):
- 76 Técnicas/os en farmacia.
- 41 Técnicas/os superiores en anatomía patolóxica e citoloxía.
- 10 Técnicas/os superiores en hixiene bucodental.
- 63 Técnicas/os superiores en imaxe para o diagnóstico.
- 104 Técnicas/os superiores en laboratorio de diagnóstico clínico.
- 11 Técnicas/os superiores en radioterapia.


Prazo: ata o 31/01/2020.

https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0003-161219-0007_gl.html

luns, 23 de decembro de 2019

BOLSAS PARA TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS RAMA XESTIÓN PÚBLICA

Becas de formación práctica para titulados universitarios, Gestión Pública

Periodo de inscripción. Del 19/12/2019 al 09/01/2020

Información

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 7 becas de formación práctica destinadas a titulados universitarios al objeto de contribuir a su formación en el ámbito de la Gestión Pública relacionada con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea cuya ejecución compete al Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
Dos becas en el ámbito de Gestión Pública para titulados de grado en Economía, Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección y Gestión Pública, o Derecho.
Cinco becas en el ámbito de Gestión Pública para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, o Ingeniería Forestal.

El periodo de duración inicial del programa de formación de las becas será de 11 meses, dando comienzo desde la incorporación de los becarios.

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOE.

Convoca

Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Requisitos

Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que hayan terminado sus estudios en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la publicación del extracto y que estén en posesión o en condiciones de obtener el título en alguna de las titulaciones y ámbitos de estudio señalados en el artículo 3.2 de la convocatoria.

Dotación

La cuantía de estas becas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuales, a la que se aplicarán los descuentos y las retenciones legales vigentes en cada momento y será abonada a los beneficiarios a mes vencido.

Enlaces externos:

Extracto de la convocatoria en el BOE

Bases reguladoras BOE 8 mayo 2019

Base Datos Nacional de Subvenciones

BOLSAS TURISMO

Bolsas da Axencia Turismo de Galicia. 10 Dec 2019

A Axencia Turismo de Galicia convoca 15 bolsas de formación práctica:

14 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, mediante a realización de prácticas tuteladas en oficinas de información turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma:
1 bolsa na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (praza de Mazarelos)
2 bolsas na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino)
1 bolsa na Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela
2 bolsas na Oficina de Turismo da Coruña
2 bolsas na Oficina de Turismo de Pontevedra
2 bolsas na Oficina de Turismo de Vigo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Lugo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Ourense

1 bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística. O lugar de realización das prácticas tuteladas desta bolsa será na sede da área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia da Barcia (estrada Santiago de Compostela-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela).

Duración:
O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2020 e 2021:
- Bolsas de formación práctica especializada en oficinas de turismo: duración máxima 5 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira, que será, previsiblemente, o 1 de maio de 2020.
- Bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación: duración máxima de 12 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira que será, previsiblemente, o 1 de marzo de 2020.

Dotación:
Oficina de Turismo da Coruña: 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (praza de Mazarelos): 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino): 4.500 €
Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela: 4.500 €
Oficina de Turismo de Lugo: 4.500 €
Oficina de Turismo de Ourense: 4.500 €
Oficina de Turismo de Pontevedra: 4.500 €
Oficina de Turismo de Vigo: 4.500 €
Área de Estudos e Investigación: 13.800 €

Titulación:
a) Para as bolsas de formación nas oficinas de información turística os candidatos deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dalgún dos seguintes títulos: grao en turismo; mestrado relacionado con turismo; técnico superior en guía, información e asistencia turísticas; técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos. Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014.
b) Bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación: estar en posesión dunha titulación superior (calquera). Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014. Tamén poderán presentarse a esta bolsa aquelas persoas que teñan a titulación mínima exixida e acrediten a súa condición de desempregado de longa duración no momento de remate de presentación das solicitudes.

Idiomas:
a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.
b) Inglés: no caso das bolsas de formación nas oficinas de información turística, certificado B1 ou superior ou acreditación de nivel equivalente ao B1.
c) Para a bolsa da Área de Estudos e Investigación non é necesario acreditar o coñecemento de lingua estranxeira.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981A
Máis información no DOG do 9 de decembro de 2019 e en http://turismo.xunta.es

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BURELA


CONCELLO DE BURELA. Auxiliares Administrativos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 18 de diciembre de 2019, el Concello de Burela publica la convocatoria y las bases reguladoras del proceso que se llevará a cabo para la selección de 2 Auxiliares Administrativos, funcionarios interinos, al amparo del "Programa Fomento de Emprego 2019" incluído en el Plan Provincial Único de cooperación con los Concellos 2019.

Titulación exigida: Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado en educación secundaria, graduado escolar o técnico auxiliar o bachillerato elemental.

Requisito, entre otros: Estar inscrito como desempleado en el SEPE de Galicia.

Sistema selectivo: concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en un test de 25 preguntas. Además quien no disponga del Celga 3 deberá realizar una prueba de galllego.

Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. Por lo que este plazo finaliza el 26 de diciembre de 2019.

OFERTA EMPREGO. XERMADE

 AUXILIARES AXUDA NO FOGAR

A empresa de servizo do axuda no fogar do concello de Xermade precisa incorporar de forma urxente persoal, para máis información podedes falar coa traballadora social do Concello ou coa coordinadora da empresa, Lucía, no 620940041.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

Oferta de emprego para Vilalba.
Resultado de imagen de peluquera"Axudante de peluquería a xornada completa ou media xornada.
Teléfono 620334949 (Tamara)

OFERTA EMPREGO PRIVADA AS PONTES

HÍPICA PRADO VENTURA. AS PONTES


Resultado de imagen de HIPICA AS PONTES"

Buscamos moza/o de cuadras con experiencia. Contrato de 40 horas semanais de duración dun ano. Incorporación inmediata. Urxe.

CV a hípicapradoventura@gmail.com 

Información e condicións no 619342246

mércores, 2 de outubro de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

Necesítase palista para miniexcavadora con experiencia interesados chamar ao 661325610.

Resultado de imagen de palista retroexcavadoraXornada completa. Zona Lugo  

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VICEDO

Oferta emprego Auxiliar de axuda no fogar. Xornada parcial: 34 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (34 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de inicio prevista o día 22 de outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 02 de outubro de 2019 e remata o 11 de outubro de 2019. A selección realizarase o día 14 de outubro de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.
Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. O VICEDO

Concello do Vicedo. Convocatoria para a selección de 1 ADMINISTRATIVO/A 

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 2 de outubro de 2019 ata o día 11 de outubro de 2019.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/ultimo-bop , https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN. VARIOS POSTOS

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga). Apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novas candidaturas a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal https://bit.ly/2o8roSb
PÁXINA DE SEAGA COA RELACIÓN DE POSTOS http://www.epseaga.com/?q=gl/node/4046

Resultado de imagen de SEAGA

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

Atención! Oferta de emprego: empresa de Lugo busca TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS para incorporación inmediata.
Interesade@ s remitir currículo  vitae (preferiblemente cumprimentando o modelo de  cv da nosa Axencia de Colocación,  descargable nesta ligazón: http://www.cel.es/es/actualidad/download/374/) a empleo@cel.es antes do próximo día 15 de outubro.

La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VALDOVIÑO

Concello de Valdoviño.- Convocatoria para a formación dunha lista de contratación de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Prazo de presentación de instancias: ata o 14 de outubro de 2019

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/10/02/2019_0000007786.pdf?fbclid=IwAR2lvus5QK7iPn48iiUfw-CQAvvIQMg13MaKyNjn0ANvdRX-qRhGSEnDMQA

luns, 30 de setembro de 2019

CURSO DE APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA

👆👩‍🌾 Podedes irvos apuntando a este curso con módulos específicos en #gandaría. PRAZO para inscribirse: ata o 18 de outubro.
ℹ️📆 HORARIO: tardes de luns a venres, en outubro e novembro, no Local do Sindicato Labrego Galego Vilalba.

La imagen puede contener: texto

OFERTA DE EMPREGO. GALICIA

Enviar CV a: curriculum@tesec.com

La imagen puede contener: texto

CURSO DE TURISMO, EDUCACIÓN E OCIO VINCULADOS Á ORNITOLOXÍA NA COSTA NORTE DE GALICIA

imaxe da web do curso: turismo ornitolóxicoO Concello do Vicedo e o Concello de Mañón, coa colaboración do CEIDA e SEO/Birdlife, organizan o Curso de Turismo, Educación e Ocio vinculados á Ornitoloxía na Costa Norte de Galicia. 

CUÁNDO: Desde el 04/10/2019 hasta el 06/10/2019
INSCRIPCIONES: até completar as prazas.
PRECIO: de balde.
REQUISITOS:

Este proxecto está destinado a un máximo de 20 mozas e mozos de entre 18 e 30 anos con interese polas aves silvestres en particular e a natureza en xeral, con vontade de iniciarse de maneira activa nas claves do turismo ornitolóxico e na práctica da ornitoloxía como forma de lecer.
PÁGINA WEB: cursoturismoornitoloxico.gal

CONTACTO:
OMIX O Vicedo: 982 590 195
OMIX Mañón: 981 414 002

PROGRAMA DO CURSO
As actividades desenvolveranse en tres días, de acordo co seguinte horario:

4 DE OUTUBRO Concello de O Vicedo

Mañá: Actividades na aula, de 09.00 a 12.00: 1- Presentación do curso.2- Charlas formativas, apoiadas en audiovisuais:- Paisaxes do norte de Galicia.- Aves terrestres do norte de Galicia.- Aves mariñas do norte de Galicia.

Actividades ao aire libre, de 12:00 a 14:00. Paseo ornitolóxico desde a praia de Xilloi, no municipio de O Vicedo: percorrido de ida e volta ata o miradoiro da illa Coelleira, por un tramo do Camiño Natural da Ruta do Cantábrico.

Mediodía, de 14:00 a 16:00- Descanso para xantar.

Tarde, de 16.00 a 21.00: Cabo de Estaca de Bares- Observación de aves desde o observatorio ornitolóxico de Estaca de Bares.

5 DE OUTUBRO Concello de Mañón

Mañá: Actividades na aula, de 09.00 a 12.00.Charlas formativas, apoiadas en audiovisuais:- As migracións das aves terrestres e mariñas.- A conservación das aves silvestres.

Mañá: Actividades ao aire libre, de 12:00 a 14:00 Paseo ornitolóxico desde a Vila de Bares ata o monte de Cañoles, no municipio de Mañón.

Mediodía, de 14:00 a 16:00- Descanso para xantar.

Tarde, de 16.00 a 21.00:Cabo de Estaca de Bares- Observación de aves desde o observatorio ornitolóxico de Estaca de Bares.

6 DE OUTUBRO Concello de O Vicedo

Mañá: Actividades formativas na aula, de 09:00 a 14.00 (con breve descanso): Charla - obradoiro formativo, apoiado en audiovisual:- Introducción ao Turismo Ornitolóxico.

Mediodía, de 14:00 a 16:00- Descanso para xantar.

Tarde, de 16.00 a 21.00: Cabo de Estaca de Bares- Observación de aves desde o observatorio ornitolóxico de Estaca de Bares.OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BURELA

Concello de Burela Convocatoria do proceso selectivo para crer Bolsa de Traballo e cubrir praza de :

➡️ Administrativo/a
➡️ Concurso oposición
➡️ Prazo de inscricción de 10 días naturais contados a partir de mañá!
➡️ https://bit.ly/2nK0Oi6

venres, 27 de setembro de 2019

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. RÁBADE

Concello de Rábade Convocatoria do proceso selectivo para cubrir praza de: :

➡️ Administrativo/a
➡️ Oposición
➡️ Prazo de inscricción de 10 días naturais contados a partir de mañá (ata o 8 de outubro)
➡️ https://bit.ly/2lwznrg

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. ALFOZ

Concello de Alfoz Convocatoria do proceso selectivo para crear #bolsas de #traballo e cubrir prazas de: :
➡️ Arquitecto Técnico
➡️ Animador/a Turístico
➡️ Auxiliar de axuda no fogar
➡️ Concurso oposición. Presentación de instancias ata o 7 de outubro.

OFERTAS EMPREGO SERVIZO PÚBLICO 29.09.2019


CAMAREIROS, EN XERAL VILALBA

25/09/2019
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/11534
DETALLES: AXUDANTE DE CAMAREIRO/A PARA COMEDOR E BAR. CONTRATO 15 DÍAS. DESEMPREGADO/A
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828910

PODADORES E/OU MOTOSERRISTAS FORESTAIS NARON
24/09/2019
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/11501
DETALLES: PRECÍSASE MOTOSERRISTA/TALADOR/A PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA EN NARÓN, FERROL E FENE. TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO. REQUISITOS SOLICITADOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA E CARNÉ DE CONDUCIR B.
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 881930253Servicio Público de Emprego de Galicia

ENLACE A PÁXINA DE EMPREGO: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.htmlxoves, 26 de setembro de 2019

OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO. LUGO NORTE

💨💨💨NORVENTO selecciona personal para cubrir os seguintes perfiles:
Enlace a info: https://bit.ly/2AbjKcZ

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS!!!!!!

Publicadas na páxina web e facebook do concello as bases para un praza de traballador/a social, FALTA que se publique no BOE (boletín oficial do estado) a partir de ese día hai 20 días hábiles para presentar a instancia.

O concello de Muras convoca unha oposición para unha praza de Traballador/a Social, en réxime laboral fixo.

Grupo de titulación: GRUPO A (Subgrupo A2)
Dotación económica: 25.540,91€/brutos anuais (xornada completa).
Para optar cómpre posuir a titulación de Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente no momento de finalizar o prazo de presentación de instancias.

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. LÁNCARA

Concello de Láncara - Oficial Convocatoria do proceso selectivo para cubrir praza de :

➡️ Administrativo/a
➡️ Concurso oposición
➡️ Prazo de inscricción de 20 días naturais contados a partir do 27 de setembro.
➡️ https://bit.ly/2lJ6sAz

mércores, 25 de setembro de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VILALBA

Oferta emprego_Perruqueiro/a.

Barbería con centro de traballo situado en Vilalba precisa profesional de barbería, con titulación de ciclo superior de fp, 2 anos de experiencia, motivación cara ao posto, responsabilidade, capacidade de traballo en equipo, habilidades sociais... Xornada completa, quendas rotativas de mañá e tarde, librando domingos e mañás de luns. Salario e demais condicións segundo convenio laboral vixente.

En caso de interese, contacta no 655.947.735 (Ana), de 09 h. a 14 h., o máis axiña posible.

OFERTA EMPREGO PRIVADA. SANTABALLA VILALBA

Búscase con urxencia unha persoa para coidar e acompañar a unha persoa dependente as fins de semana (en Santaballa, Vilalba).
Horario de 9.00h a 20.00h.
Por favor, contactar por privado. Gracias. Entrar en facebook e escribir a esta persoa: https://www.facebook.com/rocio.lopezsouto/posts/2403001363088353

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ZONA FERROLTERRA

La Guagua Servicios Socioculturales SL selecciona para zona de Ferrolterra monitor para la actividad extraescolar de Inglés. Interesados enviar Cv a formacion@laguagua.es. Asunto: monitor de Inglés

martes, 24 de setembro de 2019

FORMACIÓN DESA E SOPORTE VITAL BÁSICO

“CURSO MANEXO DESA E SOPORTE VITAL BÁSICO”
Duración: 8 horas.
Fechas: 17 e 18 de outubro de 2019.
Horario: de 09,30 a 13,30 horas.
Prazas: 15
Organiza: CEG/CEC. Colabora AEF.
Imparte: EUROCARDIO
Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra.
Información e inscricións:
o 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
o Inscrición gratuíta | Prazas limitadas | Dirixido a traballadores por conta allea, propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das empresas asociadas á AEF.
E Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación e a copia do DNI antes do 8 outubro.
+ Info: http://minilink.es/45rx

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FERROL-ZONA NORTE


La imagen puede contener: textoEMPREGO.- ACCIONA Delegación Zona Norte busca:

📌Recén graduado ADE: https://bit.ly/2kDKxu5
📌Enxeñeiros edificación: https://bit.ly/2kE0PmG
📌Responsable administración: https://bit.ly/2kDKJcN
📌Enxeñeiro civil: https://bit.ly/2kjdFq4
📌Experto alta tensión: https://bit.ly/2kQN7Nh

SERVIZO DE ASESORAMENTO E INFORMACIÓN SOCIO-LABORAL

RECORDAMOS QUE O COLEXIO DE GRADUADOS SOCIAIS DE LUGO TEN ESTE SERVIZO CONFIDENCIAL E DE BALDE, PENSADO PARA PRESTAR ASESORAMENTO EN PROBLEMAS LABORAIS.
DESPRÁZANSE ATA VILALBA SÓ É NECESARIO CHAMAR E CONCERTAR A CITA, ANTE CALQUERA DUDA ACUDIR AO CONCELLO.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Resultado de imagen de floristeria loli viveiroFLORISTERIA LOLI

Busca dependenta para a nosa tenda. Si estás interesada deixanos o teu curriculum en: 
-Floristería Loli
-Avenida Cantarrana Nº11 Covas. Viveiro

luns, 23 de setembro de 2019

CURSOS DE FORMACIÓN. INCENDIOS FORESTAIS. XUNTA DE GALICIA

Convocatoria dos cursos na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia

20/09/2019|DOG

Primeira. Requisitos do persoal participante

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os/as empregados/as públicos/as da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, das entidades locais así como profesionais interesados na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade ou paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para estas actividades se indique na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web .

Terceira. Solicitudes e prazos

1. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matricula.

Cursos convocados
Curso de incendios forestais: categoría xefe/a de brigada.
Curso de incendios forestais: categoría condutor/a de motobomba.
Curso de incendios forestais: categoría de emisorista.
Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de base.
Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de brigada helitransportada.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ZONA ORTIGUEIRA

Recollida de mazas Paco de Viveiro selecciona personal para campaña de manzana 2019, se necesita esperiencia con manejo de todoterreno con remolque, preferiblemente carnet b+e, zona de Ortigueira, San Adrián.
La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ZONA MARIÑA

Agroforestal ROUCO SLU

Necesitamos persona responsable, con don de gentes para reparto.Vehículo y seguridad social en Régimen General a cargo de la Empresa, zona de reparto mariña lucense.Teléfono de contacto 606 10 39 54 o envía tu curriculum a ofertasagroforestal@hotmail.com