xoves, 30 de maio de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Centro de alojamiento estival para personas con discapacidad, ubicado en el Paseo Marítimo de Covas – Viveiro.

Se necesitan:

- Auxiliares de atención sociosanitaria en instituciones y o a domicilio ( junio y julio).
- Monitores de ocio y tiempo libre ( junio y julio).
- Una cocinera para el mes de junio.

Los horarios pueden ser jornada intensiva, jornada partida diurnas.
Enviar curriculum a: nuria.ocio@eudgalicia.com

OFERTAS DE EMPREGO INFOJOBS. ZONA DE AS PONTES, VILALBA E VIVEIRO

INSPECTOR/A PALAS EÓLICAS E PROCESO FABRICACIÓN. AS PONTES

Requírese:

Experiencia no proceso de fabricación de pas eólicas.

Experiencia en inspección de pas eólicas: visual, termografía, ultrasóns, líquidos penetrantes, ...

Experiencia en realización de informes de inspección e report de información ao cliente.

Dispoñibilidade para mobilidade xeográfica nacional e internacional en períodos de ata 2-3 meses continuados.

Dispoñibilidade para ter como base ou punto de partida A Coruña ou As Pontes.

Proactividad e orientación a resultados.

Dominio do bo trato ao cliente.

Habilidade para traballar en equipo.

- Valórase:

Coñecemento doutros idiomas: Francés, Italiano, Portugués,...

Nº de postos: 5

https://www.infojobs.net/a- coruna/inspector-pas- eolicas-proceso- fabricacion/ of- iec7324 c3854 bdf963a7 f6242a0a236? applicationOrigin= search- new

ENCARGADO ELECTRICISTA INDUSTRIAL ZONA FERROL/VILLALBA

TECNICAS DE SOFT, S.A. busca un encargado para un equipo de mantemento eléctrico industrial para desenvolver o seu traballo na Zona de Ferrol/Lugo (Villalba).

Pídese:

-Habilidades para xestión de persoal

-Residencia Zona Ferrol/Lugo (Villalba)

-Formación:Ciclo Medio/Superior Electricidade

-Interpretación de planos eléctricos

-Coñecementos de Ofimática: excel, word, correo electrónico..

-Experiencia en xestión de montaxe eléctrica en campo mínima de 2 anos.

https://www.infojobs.net/a- coruna/encargado-electricista-industrial-zona- ferrol- villalba/ of- if2a05799 eb45 bc87 bbeca5 db092 fd3? applicationOrigin= search- newELECTRICISTA INDUSTRIAL ZONA FERROL/VILLALBA

ECNICAS DE SOFT, S.A. busca un Electricista Industrial para incorporar ao seu equipo en Zona de Ferrol/Lugo (Villalba) con carácter proactivo e ambición de mellorar e aprender.

Pídese:

-Residencia Zona Ferrol/Lugo (Villalba)

-Formación:Ciclo Medio/Superior Electricidade

-Interpretación de planos eléctricos

-Coñecementos de Ofimática: excel, word, correo electrónico..

-Coñecementos básicos en manexo de PL´ s e Scadas

-Experiencia recomendable pero non imprescindible

https://www.infojobs.net/a- coruna/electricista-industrial-zona- ferrol- villalba/ of-i36 f86 c921846 af9969844 f4157 ffbd? applicationOrigin= search- newCARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Vilalba

Funciones

- Recepción e colocación de mercadorías en tarimas ou palés.

- Carga e descarga de mercadorías.

- Transporte de mercadorías dun punto a outro do almacén.

Ofrécese

Posto serio e bo ambiente de traballo 

https://www.infojobs.net/vilalba/carretillero- retractil/ of-i5dade05 cef64 c258 f2 cffd48a522129? applicationOrigin= search- newOPERATIO MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO. VILALBA

Norvento busca operarios en para Mantemento de Aeroxeradores.

Contido do posto:

- Soporte técnico de aeroxeradores e desenvolvemento de funcións de mantemento preventivo e correctivo de aeroxeradores.

- Participar nas tarefas de instalación e posta en marcha co equipo asignado ou ben dando soporte técnico a contrátaa ou Partner correspondente.

- Procedimentar os métodos de traballo para o mantemento da máquina.

- Propoñer e implementar co apoio de Calidade melloras nas instrucións de montaxe e mantemento de máquinas.

- Colaborar con enxeñería para a implementación e probas dos prototipos, validación de melloras e resolución de problemas existentes en máquina, así como consultas para a resolución de incidencias.

- Realizar informes de evolución das máquinas e participar na elaboración de plans de acción xunto con enxeñería.

- Colaborar na capacitación de instaladores e mantedores homologados.

https://www.infojobs.net/vilalba/operario-mantemento- electromecanico/ of-i62 f6a969 f645e0 b22a6 b00734d0388? applicationOrigin= search- new OPERADOR DE CRA. VILALBA

Central Receptora de alarmas, necesita incorporar persoal, para a súa sala de control. O traballo para realizar será principalmente a xestión das alarmas recibidas

Valorarase:

- Modulo de informática, comunicacións ou similar

- Coñecementos de inglés

https://www.infojobs.net/vilalba/operador- cra/ of-i9 fc40762 c949 f0a7d42 f997a4 fa1e4? applicationOrigin= search- new
VIXIANTE DE SEGURIDADE VIVEIRO

REQUÍRESE PARA IMPORTANTE EMPRESA SITUADA EN VIVEIRO VIXIANTES DE SEGURIDADE PARA QUENDAS ESPECIAIS DE LUNS A DOMINGO .PRECÍSASE QUE Os CANDIDATOS TEÑAN O TIP. https://www.infojobs.net/viveiro/vigilante-seguridade- viveiro/ of- ie880003 c004 f7 bbeebcd025 f07d701? applicationOrigin= search- new
AUXILIAR ENFERMERÍA CENTRO RESIDENCIAL. VIVEIRO
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica ou Certificación de Profesionalidade.

FUNCIÓNS:

-Atención personalizada aos usuarios/ as en tarefas asistenciais,

-Colaboración na aplicación do Programa de Intervención / Atención do usuario/a

-Colaboración na integración dos usuarios/ as na vida do centro

-Apoio na hixiene persoal

-Axuda á deambulación e nas transferencias

-Apoio na inxesta

Ofrecemos:

Horario: Quendas rotativas de mañá, tarde e noite

Duración: Contrato inicial de 3 meses

Incorporación Inmediata

Xornada completa

https://www.infojobs.net/viveiro/auxiliar- enfermeria-centro-residencial/ of-i0880a19838486a972592 b3 c95 fa036? applicationOrigin= search- new


OFERTAS DE EMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO 30.05.2019

                                                                                                                                                  EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL     VILALBA               29/05/2019        
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/6263
DETALLES: QUE TEÑA 6 MESES DE EXPERIENCIA. CARNÉ CONDUCIR TIPO B. XORNADA PARCIAL, 10 HORAS SEMANAIS.
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828911
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN VILALBA 28/05/2019
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/6184
DETALLES: DESEMPREGADO-TARXETA CUALIFICACION CONDUCTOR (CAP)-PERMISO CONDUCIR CE -MINIMO 8 MESES DE EXPERIENCIA-CONTRATO INDEFINIDO-
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828910
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


CAMAREIROS, EN XERAL               VILALBA               27/05/2019        
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/6141
DETALLES: PRECÍSASE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982870686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VIVEIRO

O concello de Viveiro convoca as bases específicas que rexeran o proceso selectivo en réxime de funcionario interino dun "TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA" cunha xornada do 100%.
Máis información na páxina web do concello de viveiro https://www.viveiro.es/emprego-3619/

OFERTA DE EMPREGO PRIVADA. AS PONTES

Necesitase auxiliar-aprendiz panadería (As Pontes), media xorndada en horario de tardes. Ganas de traballar, activ@, don de xentes.
Só se atenderán chamadas polas tardes, de luns a xoves. 

Panadería Hermanos Díaz 981 45 07 07

mércores, 29 de maio de 2019

GUÍAS TURÍSTICOS GALICIA

Convocatoria de habilitación de guías de turismo especializad@s de Galicia.
Prazo de solicitude ata o 27 de xuño.

ℹ️ℹ️ https://bit.ly/2W3c3T4

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTA DE FORMACIÓN CON EMPREGO!!!!!!!!!

BOLSAS DE MONITORADO ESPECIALISTA EN DIVERSIDADE FUNCIONAL


23 Mai 2019

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (DXXPV), aposta pola importancia do tempo libre educativo para o desenvolvemento persoal e de socialización da nosa xuventude, para a adquisición de valores e competencias e para a construción da cidadanía e a promoción da cohesión social e o compromiso.

Así mesmo, a diversidade funcional representa un escenario que require de novas realidades de traballo e da necesidade de transformar as accións para que os distintos espazos sexan de verdade espazos inclusivos.

Con este fin, e para tratar de que todos os mozos e mozas que participan na Campaña de verán da Xunta de Galicia poidan vivir a experiencia dos campamentos en igualdade de condicións e oportunidades, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado abre unha convocatoria para que as persoas interesadas poidan formar parte dunha bolsa de monitorado especialista en diversidade funcional.

Tratarase de monitores e monitoras de tempo libre que conten con formación especializada ou con experiencia acreditada neste eido.

As persoas interesadas deberán enviar a información relativa á súa formación e/ou experiencia a través deste formulario.

A DXXPV comunicará os datos facilitados á empresa ou empresas que resulten adxudicatarias do servizo de monitorado de apoio das persoas con discapacidade nos campamentos da Campaña de verán da Xunta de Galicia, coa finalidade de seleccionar os equipos de apoio nos distintos campamentos.

A comunicación de datos procurará información sobre monitorado coa formación e experiencia necesaria para tratar de garantir a participación plena das persoas con discapacidade nos distintos campamentos, pero non implica compromiso de contratación por parte da empresa adxudicataria.

A presentación do formulario leva implícita a autorización para trasladar os datos consignados no formulario á empresa adxudicataria do servizo de monitorado de apoio.

Quedamos á súa disposición para aclarar calquera cuestión, no enderezo: xuventude.programas@xunta.es

BOLSAS PARA A FORMACIÓN DE PERSOAS EXPERTAS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO

28 Mai 2019

A Xunta de Galicia convoca 6 bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
- Ter veciñanza administrativa en Galicia.
- Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2009 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xuño de 2019
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 28 de maio de 2019 e en http://www.cooperaciongalega.org

BOLSAS DE FORMACIÓN EN LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS

27 Mai 2019

A Consellería de Cultura e Turismo convoca 5 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nos centros de estudos galegos localizados nas seguintes universidades:O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua a literatura e a cultura galegas. As persoas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas universidades de destino, baixo a dirección do responsable do centro de estudos galegos e en permanente coordinación con este.

O programa de formación terá unha duración máxima de 3 anos.
A data prevista de incorporación será o 1 de outubro de 2019, en todas as prazas, agás no caso da praza localizada en Brasil que será o 1 de xaneiro de 2020. As datas de remate serán, en todo caso, o 30 de setembro de 2022 e o 31 de decembro de 2022, respectivamente..
O importe íntegro mensual das bolsas é 1.277,12 €.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en Estudos de Galego e Español.
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Poderá solicitar as prazas localizadas en Alemaña, Italia e Croacia quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
- Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2019.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PL500E
Máis información no DOG do 27 de maio de 2019 e en http://www.xunta.es/linguagalega

OFERTA EMPREGO PÚBLICO.

Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.- Convocatoria para a contratación temporal de 1 AUDITOR/A para órgano de control.
Terán acceso a cubrir a praza titulados/as superiores, técnicos ou grao en ciencias, preferentemente referidos á produción e transformación de alimentos. Valorarase experiencia no sector da agricultura ecolóxica e da inspección e certificación de produtos agroalimentarios,
coñecementos de informática, dispoñibilidade para viaxar, carné de conducir e vehículo propio
Prazo de presentación de instancias: ata o 11 de xuño de 2019
Máis información no DOG do 28 de maio de 2019 e en https://www.craega.es/

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

De Vicente, mármores e granitos busca OPERARIO DE TALLER, que teña coñecementos de maquinaria manual e pulido. Incorporación inmediata. 
Informes no 982511056 ou na propia empresa.

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. PARLAMENTO DE GALICIA

La imagen puede contener: texto
O #ParlamentodeGalicia convoca proceso de selección, polo sistema de acceso libre, para 2 prazas de uxier.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de xuño
https://bit.ly/2Jwfaft


OFERTA DE EMPREGO PRIVADA. OUROL

URXE!!! Desde a empresa " Idade de Ouro Servizos Sociosanitarios, S.L." búscase cubrir posto de AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO para o Concello de Ourol, para traballar de luns a venres de 9 a 11 horas na zona de Xerdiz.

Características do posto:

-Lugar de traballo: Concello de Ourol na súa extensión.

-Requisitos que deben cumprir os/ as interesados/ as:

.-Dispoñibilidade horaria e compromiso
.-Valorable experiencia e formación
.-Imprescindible carné de conducir e vehículo
.-Idade indiferente
.-Valorable residir no Concello de Ourol ou en concellos limítrofes.

Para aquelas persoas interesadas, enviar curriculum a idadecv@gmail.com ou comunicarse a través do teléfono 672167705

xoves, 16 de maio de 2019

BOLSAS EN DEPORTE E SAÚDE

Bolsas en deporte e saúde
13 Mai 2019

A Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte convoca 5 bolsas para a formación teórica e práctica de posgrao nas actividades que se realizan no Centro de Medicina do Deporte do Departamento de Deporte e Saúde da AEPSAD:

1 Bolsa na Unidade de Psicoloxía. Licenciados/Graduados en Psicoloxía.
1 Bolsa na Unidade de Fisioterapia. Diplomados/Graduados en Fisioterapia.
2 Bolsas na Unidade de Control do Rendemento. Licenciados/Graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
1 Bolsa na Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición. Diplomado/Graduado en Nutrición Humana e/ou Dietética

Prazo: 3 de xuño de 2019

Máis información no BOE do 13 de maio de 2019 e en https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html

BOLSAS EN PRODUCIÓNS E MERCADOS AGRARIOS E GANDEIROS

Bolsas en producións e mercados agrarios e gandeiros
14 Maio 2019

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca 10 bolsas de formación práctica, para titulados universitarios en Enxeñería Agronómica, Enxeñería Técnica Agrícola, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Matemáticas, Estatística, Informática, Dereito, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Socioloxía, Publicidade, Relacións Públicas, Xornalismo, Química, Bioloxía, Bioquímica ou Farmacia.

Dúas bolsas en cada unha das seguintes áreas de coñecemento:


a) Ordenación e fomento da produción gandeira.
b) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de froitas e hortalizas, plantas vivas e vitivinicultura.
c) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de cultivos herbáceos e industriais e Aceite de Oliva.
d) Medios de produción gandeiros.
e) Medios de produción agrícolas e variedades vexetais

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2019
Máis información no BOE do 14 de maio

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS-CRUZ ROJA LUGO

Desde a Axencia de Colocación da Deputación Provincial de Lugo, comunicamos próximas convocatorias de diversas accións formativas impartidas por CRUZ VERMELLA LUGO:

👉ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 
(Data límite inscrición 09/05/2019)
👉DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL
(Data límite inscrición 09/05/2019)
👉DOCENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO
(Data límite inscrición 27/05/2019)
👉SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS 
(Data límite inscrición 16/05/2019)
👉SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS 
(Data límite inscrición 16/05/2019)

Para máis información poden contactar con Cruz Vermella Lugo, no número de teléfono  607346269.

martes, 14 de maio de 2019

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VILALBA

Concello de Vilalba. Convocatoria para a contratación e creación de bolsa de emprego de MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS

Prazo de presentación de instancias ata o 30 de maio.

https://bit.ly/2Hc8t04

OFERTA EMPREGO PÚBLICO AS PONTES

BASES PEL 2019

O obxecto da presente convocatoria é dar cobertura ao proceso de selección de:

-nove peóns (9),

-tres limpadoras (3) e

-dous tractoristas (2)

Para dar adecuado cumprimento ás condicións esixidas na subvención outorgada ao concello das Pontes ao abeiro do programa de integración laboral 2019.


REQUISITOS: NON É NECESARIO TER TITULACIÓN
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: ata o 21 de maio

http://concello.aspontes.org/wp-content/uploads/2019/05/Decreto-bases-PEL2019.pdf

VARIAS OFERTAS DE EMPREGO. MURAS, VILALBA, LUGO

La imagen puede contener: texto
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

OFERTAS EMPREGO PÚBLICO. O VICEDO

O concello de O Vicedo ten abertdos, dende o 14 de maio, 3 procesos selectivos:

👉SELECCIÓN DE 5 PEÓNS PARA PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE (cunha duración de 3 meses)
👉SELECCIÓN AUXILIAR AXUDA NO FOGAR (20 HORAS A SEMANA e cunha duración de 5 meses)
👉SELECCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADSCRITA A SECRETARIA (cunha duración de 6 meses) 

As bases dos procesos selectivos están colgadas na sede electrónica do concello de O Vicedo ou acudindo as oficinas do propio concello.
👇 https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.2

venres, 10 de maio de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VILALBA

¿E se esta publicación che cambia a vida? 🤔

En Grupo Pelé estamos ampliando a nosa plantilla 😁. Se tes experiencia como albañil, pintor ou en taller, estamoste buscando 🔎.

Mándanos o teu #CV a 📧 info@grupopele.com ou chama ao 📲 982 51 21 02.
La imagen puede contener: texto

xoves, 9 de maio de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

MÁQUINAS
As pontes (Coruña)

06/05/2019

OficinaNortempo FerrolCategoríaProfesiones, artes e oficiosSubcategoríaOutros oficiosEspecialidadeIndustriaDescripciónNortempo ETT selecciona mecánico/a de pequenas máquinas para incorporación inmediata, con centro de traballo ubicado en As Pontes.Xornada laboralCompletaVacantes1

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

Necesítase camarera para turno de tarde no Meson a Lareira (As Pontes) interesados/as poñerse en contacto no 633606547!!

OFERTA EMPREGO. VILALBA

Persoal de limpeza para #Vilalba

Oferta aberta para aquelas persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. #SPEG

Inscrición a través do teléfono de contacto ou a través da oficina virtual de emprego da #XuntadeGalicia (necesario contrasinal)

👉https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

BEN EMPREGADO. POSTOS VACANTES

Postos vacantes no #BenEmpregadoIV nas localidades de #Riotorto, #AFonsagrada, #Lugo,#Rábade, #Viveiro, #Ribadeo e #Vilalba.
Prazo de inscricións ata o 13 de maio na#AxenciadeColocación da #DeputacióndeLugo
👇 👇 👇 👇 👇 👇
https://deputacionlugo.portalemp.com/


La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADA.VILALBA

✍️Auxiliar de farmacia para #Vilalba
Oferta aberta para aquelas persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. #SPEG
Inscrición a través do teléfono de contacto ou da oficina virtual de emprego da #XuntadeGalicia (necesario contrasinal)
👉https://emprego.xunta.gal/portal/gl/
La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBAPeóns de obras públicas para #Vilalba
Oferta aberta para aquelas persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. #SPEG
Inscrición a través do teléfono de contacto ou da oficina virtual de emprego da #XuntadeGalicia (necesario contrasinal)
👉https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

OFERTA EMPREGO PÚBLICA. VILALBA

Concello de Vilalba. Convocatoria para a contratación e creación de bolsa de emprego de MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS https://bit.ly/2Hc8t04

Para prestar servizos temporais para o concello de Vilalba, podes acceder a esta oferta se tes os seguintes estudios:

1. Monitor de ocio e tempo libre, expedido por unha escola oficial recoñecida por calquer Comunidade Autónoma. 
2. Técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas ou equivalente. 
3. Técnico superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 
4. Técnico Superior en Educación Infantil ou equivalente. 
5. Grao en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Primaria con mención en Educación Física ou equivalentes. 
6. Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou equivalente.

Prazo: Ata o 30 de maio.

luns, 6 de maio de 2019

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. 06.05.2019


CONDUTORES-OPERADORES DE PA CARGADORA (MOVEMENTO DE TERRAS)      AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ 
03/05/2019              
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/4794
DETALLES: Oficial primeira palista. Requírense cursos de formación de PRL e movemento de terras.
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 881881493
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS. BEGONTE            03/05/2019        
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/4744
DETALLES: NECESÍTASE SOLDADOR OFICIAL CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E CON CARNÉ DE CONDUCIR.
CARGO:
SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


OPERADORES TORNEIROS-FRESADORES (FABRICACIÓN). BEGONTE        03/05/201
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA:
12/2019/4762
DETALLES:
NECESÍTASE TORNEIRO-FRESADOR (OFICIAL) CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E CON CARNÉ DE CONDUCIR
CARGO:
OPERADORES TORNEIROS-FRESADORES (FABRICACIÓN)
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL. BEGONTE 03/05/2019
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/4765
DETALLES: NECESÍTASE MECÁNICO-AXUSTADOR (EMPRESA DE MANTEMENTO INDUSTRIAL) CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES E CON CARNÉ DE CONDUCIR
CARGO: MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL
MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 982828686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.


BOLSAS PARA A MOCIDADE DO EXTERIOR PARA ESTUDAR FP DE GRAO SUPERIOR

Bolsas para a mocidade do exterior para estudar FP de grao superior
26 Abr 2019

  A Consellería de Educación convoca 100 bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Os os/as cidadáns/as galegos/as residentes no exterior deberán cumprir os seguintes requisitos:
  a) Ser menor de 30 anos.
  b) Estar en posesión da nacionalidade española.
  c) Residir no estranxeiro.
  d) Ter residido no estranxeiro os dous anos anteriores á data de presentación da solicitude.
  e) Cumprir polo menos unha das seguintes condicións:
  e.1) Ser emigrante nacido/a en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar.
  e.2) Ter nacido no estranxeiro e ser descendente dunha persoa que cumpra algunha das condicións da alínea e.1).
  f) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estaren vinculadas a un concello galego.

  Con carácter previo á concesión da bolsa, será necesario estar matriculado/a no curso 2019/20 no 1º curso dun ciclo de grao superior de formación profesional en réxime ordinario sostido con fondos públicos, no 1º ano dun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

  As solicitudes deben tramitarse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co procedemento ED333A
  O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2019.
  Máis información no DOG do 26 de abril de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/fp
  retornafp@edu.xunta.gal

  BOLSAS DE COLABRACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DO CONSELLO DA CULTURA GALEG

  Bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega30 Abr 2019  


  O Consello da Cultura Galega convoca 5 bolsas de colaboración nos seus proxectos de investigación

  Esta bolsa ten como finalidade colaborar na Área de Publicacións do Consello da Cultura Galega.

  Requisitos específicos:
  Posuír o título de licenciatura ou grao en Filoloxía Galega, Galego-Portuguesa, Lingua e Literatura Galegas ou titulacións equivalentes.

  Valoraranse como méritos:
  – Posuír experiencia en edición de textos e edición dixital.
  – Posuír experiencia en tradución e corrección.
  – Posuír coñecementos de informática.

  Dúas bolsas para colaborar na Área de Documentación
  Estas bolsas teñen como finalidade colaborar na Área de Documentación do Consello da Cultura Galega.

  Requisitos específicos:
  Posuír o título de licenciatura ou grao en Información e Documentación ou titulacións equivalentes.

  Valoraranse como méritos:
  – Ter experiencia en catalogación en formatos Marc.
  – Posuír coñecementos de programas de catalogación bibliográfica e de descrición arquivística.
  – Posuír coñecementos de informática.
  – Posuír experiencia en xestión documental.

  Dúas bolsas para colaborar na Área de Comunicación
  Estas bolsas teñen como finalidade colaborar na Área de Documentación do Consello da Cultura Galega.

  Requisitos específicos:
  Posuír o título de licenciatura ou grao en Ciencias da Comunicación, Comunicación Audiovisual ou titulacións equivalentes.

  Valoraranse como méritos:
  – Posuír experiencia en edición de textos, edición dixital e audiovisual.
  – Posuír coñecementos de edición de páxina web.
  – Posuír coñecementos de informática.

  Requisitos xerais:
  Acreditar coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4
  Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 puntos.

  A contía das bolsas será de 1.000 euros mensuais.
  A duración de cada unha das bolsas será de sete meses.

  As solicitudes poden trramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR970B
  O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2019
  Máis información no DOG do 29 de abril de 2019 e en http://www.consellodacultura.gal

  Exames de carnés profesionais e das habilitacións profesionais

  A Consellería de Educación convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais nas seguintes especialidades:

  Carnés profesionais:
  – Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
  – Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
  – Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
  – Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

  Habilitacións profesionais:
  - Operador/a industrial de caldeiras.
  – Instalador/a de gas, categoría A.
  – Instalador/a de gas, categoría B.
  – Instalador/a de gas, categoría C.
  – Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
  – Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
  – Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
  – Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
  – Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
  – Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
  – Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

  Prazo de presentación de solicitudes
  1. Para a primeira convocatoria, será desde o día 18 de febreiro ao día 1 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
  2. Para a segunda convocatoria, será desde o día 1 ao día 12 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.

  A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
  Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2018

  OFERTA EMPREGO PRIVADA. AS PONTES

  Resultado de imagen de abejas
  CASA DO MEL DE GOENTE

  A casa do mel busca persoa que queira traballar a media xornada. Con coñecementos na ram administrativa e con dispoñibilidade para aprender o todo o relacionado coa apicultura.

  Interesados enviar curriculum a:
  casadomel@vodafone.es  ou pasar sábados e domingos pola casa do mel en horarios de 16 a 21h.

  OFERTAS DE EMPREGO INFOJOBS ZONAS DE VILALBA, VIVEIRO E AS PONTES

  1. ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A. ZONA GALICIA
  Compras/Ventas Sector Forestal Galicia (6 meses) 
  https://www.infojobs.net/a-coruna/compras-ventas-sector-forestal-galicia-6-meses/of-i0119eca78a43d4b9c411d4ec069289?applicationOrigin=search-new

  2. ASESOR/A COMERCIAL SECTOR FORMACIÓN para Academia Newton VILALBA
  Se precisa asesor/a comercial para ofertar servicios de formación a empresas por vía telefónica y visitas.
  Jornada completa.
  Horario: 09:00h - 14:00h y 15:30h - 18:00h.
  Salario fijo + comisiones.
  Ciclo medio o ciclo superior mecanizado, electricidad/electrónica o afines
  Experiencia previa en puesto vacanteManpower selecciona para importante emprea del sector lácteo operarios (H/M) de fábrica para Vilalba.

  4.AUXILIAR DE ENFERMERÍA E ENFERMEIRA/O PARA DOMUS IV VIVEIRO


  5. DOCENTE M. EXCEL E ACCESS. AS PONTES
  Con diplomatura e residencia na zona.

  6. AXUDANTE CARPINTERÍA. AS PONTES
  Gran empresa dO sector da madeira busca a dous profesionales para realizar tarefas de apoio nunha carpintería nas Pontes.
  Funciones a desenvolver:
  - Corte
  - Lixado
  - Empaquetado de pezas en fábrica

  CURSOS ESPECIALIDADE INFORMÁTICA

  O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia oferta, para os vindeiros meses, 22 #Cursos de formación especializada destinados a persoas profesionais da#Informática, desempregadas ou ocupadas. Con dúas modalidades de impartición, presencial ou on line.

  Contacto: 881 997 804 e 881 997 805 (de 9 a 14 horas)
  ou no correo electrónico: estudos.cnt@xunta.gal

  https://lnkd.in/da9fPmi

  No hay ninguna descripción de la foto disponible.

  PROGRAMA DE MOBILIDADE GALEUROPA

  Consellería de Política Social. 
  Bases para a concesión de subvencións destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

  OFERTA EMPREGO PRIVADO

  MESÓN O REMO VICEDO
  Ofrécese traballo de limpiadora, máis información por privado ou no teléfono da empresa, 600077330


  OFERTA EMPREGO PÚBLICO. FOZ

  Concello de Foz. Convocatoria para a contratación de varios postos:

  - 2 peóns medioambientais
  - 1 oficial de 1ª pintor
  -1 técnico/a en turismo

  https://bit.ly/2XX5TAz

  OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

  No hay ninguna descripción de la foto disponible.