venres, 17 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RÁBADE

OPERARIAS/OS DE PRODUCCIÓN.

Precísamos operarias/os de producción para a línea de producción da planta de Rábade, situada no Polígono Industrial de Rábade (Lugo). 

Estudos mínimos: bacharelato

Experienica mínima: 1 ano

Requisitos mínimos: 

 • Bacharelato, ciclo medio ou superior
 • Valorable experiencia industrial
 • Dispoñibilidade para traballar a turnos rotativos de mañá - tarde - noite
A valorar:
 • Experiencia en traballos a turnos e procesos industriais
 • Carnet de carretilla
 • Responsabilidade, traballo en equipo e colaboración

Para inscribirse na oferta:

               👇

https://acortar.link/yLL06K

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CAMAREIROS/AS.

Precísase oficial de 1ª con carnet de manipulador de alimentos. 

O contrato será a tempo parcial de 20 horas a semana.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 16/09/2021 ata o 01/10/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 16 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

COCIÑEIROS/AS.

Precísase persoa para cociña, contrato de interinidade por baixa laboral para un hotel de 4 estrelas. 

Imprescindible 12 meses de experiencia.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 15/09/2021 ata o 30/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PEÓN ESPECIALISTA.

Empresa do sector da ebanistería selecciona a un/ha peón para labores de embalaxe. Entre as súas principais funcións atopase:

 • Etiquetado
 • Embalaxe
 • Carga e descarga
A valorar: Permiso de carretilla

Requisitos:
 • Dispoñibilidade inmediata
 • Vehículo propio para desplazarse ao centro de traballo
Duración do contrato: entre 1-4 meses

Tipo de posto: xornada completa, temporal

Horario: De luns a venres

Para inscribirse na oferta:
               👇

mércores, 15 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CARRETILLEIRO/A.

Precísanse operarios/as  con carretillera para unha empresa do sector da alimentación ubicada en Vilalba, provincia de Lugo.

Ofrecese: 

 • Contrato por ETT a xornada completa
 • Traballo a turnos
Requisitos mínimos: 
 • FP medio ou superior
 • Permiso de carretilla en vigor
 • Dispoñibilidade para incorporación inmediata
Experiencia mínima: 2 anos

Para inscribirse na oferta:
                👇

https://cutt.ly/0W7t6U2

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

DEPENDIENTE/A DE XOGUETERÍA.

Precísase persoa para traballar nunha xoguetería.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 14/09/2021 ata o 29/09/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

luns, 13 de setembro de 2021

CONVOCATORIA PROBAS CELGA

Publicase a convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega.

Niveis: Celga 2, 3 e 4 do ano 2021

Persoas destinatarias: Maiores de 16 anos ou que os fagan no ano da convocatoria

Datas de realización das probas: Entre os meses de novembro e decembro de 2021

Localización: Santiago de Compostela e Ponferrada

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información:

             👇

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0598-260821-0001_gl.html

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BEGONTE

Concello de Begonte. Bases para a convocatoria de:

 • Auxiliar Administrativo como funcionario interino
O sistema de provisión: oposición libre

O prazo de solicitudes será: 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOP

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CAMAREIROS/AS.

Precísanse camareiros/as para contrato indefinido, a xornada completa.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 10/09/2021 ata o 25/09/2021

Datos de contacto: 881881491 ou correo electrónico (oficina.emprego.as.pontes@xunta.gal)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Precísase maestro/a en pedagoxía terapéutica.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 10/09/2021 ata o 25/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ADMINISTRATIVO/A.

Seleccionamos unha persoa que se incorpore ao noso equipo de administración nunha planta de producción de As Pontes, que colabore co resto do equipo. Ofrecemos un horario a turno partido e contrato de 6 meses con posibilidade de prórroga. 

As funcións serían:

 • Tarefas relacionadas co control de báscula, facturación, control de pesadas e cotexo con facturas
 • Atención telefónica, ao cliente interno e externo
 • Xestión do transporte de materia prima. Ventas e xestión de pedidos a particulares
 • Xestión de proveedores
 • Contabilización de albaráns e facturas
Requisitos mínimos:
 • Nivel medio Excel
 • Capacidade analítica do dato e visión matemática
 • Pasión por entornos industriais e plantas de producción
 • Experiencia con ERP Navision
Estudos mínimos: FP en administración superior

Para inscribirse na oferta: 
                  👇


venres, 10 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUTEIRO DE REI

ALBANEIS.

Precísase oficial de primeira con un mínimo de 12 meses de experiencia. Dispoñibilidade para viaxar e permiso de conducir.

Necesario dispoñer de curso de prevención de riesgos laborais en construcción. 

Tipo de contrato: temporal 

Tipo de xornada: xornada completa

Ubicación: Outeiro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 09/09/2021 ata o 24/09/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 9 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CUIDADORES/ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS ESCOLAR.

Precísase persoa como acompañante de autobús escolar, que teña unha experiencia mínima de un mes. 

O contrato sería de 10 horas semanais.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 08/09/2021 ata o 23/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 8 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CAMAREIROS/AS.

Precísase camareiro ou camareira para local de hostelería.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 07/09/2021 ata o 22/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS.

Precísase persoa con licenciatura ou grao en ciencias da actividade física e do deporte. Con permiso de conducir tipo B. 

A valorar coñecementos en acrobacia. 

Tipo de xornada: xornada de 20 horas

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 07/09/2021 ata o 22/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

luns, 6 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

ASISTENTES DOMICILIARIOS.

Precísase persoa para atención e coidados domiciliarios. Xornada parcial, con permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 03/09/2021 ata o 18/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

OPERARIO/A DE CARPINTERÍA.

Precísanse operarios para línea de producción para importante empresa de madeira situada en Guitiriz. Buscamos persoas con habilidades en carpintería, montaxe e instalacións de muebles e reparación de mobiliario. 

Funcións principais:

 • Desmontar e montar mobiliario ou carpintería existente (portas, ventás, armarios, etc.)
 • Ensamblar mobiliario
 • Traballos de reparación de desperfectos na carpintería existente: aplicación de pasta de carrocero, lixado con maquinaria, eliminación de ranuras de panelados, etc.
 • Ter coñecementos para manexar maquinaria de carpintería
 • Valorable coñecementos en barnizado
Requisitos:
 • Poder traballar de luns a venres a xornada completa
 • Poseer vehículo propio para o desprazamento ao centro de traballo
 • Poder incorporarse de forma inmediata

Para inscribirse na oferta:

                 👇

https://indeedhi.re/2WXFszK

venres, 3 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN.

Precísase mecánico de mantemento e reparación de maquinaria e ferramentas. Necesario ciclo formativo de grao medio e permiso de conducir B1.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 02/09/2021 ata o 17/09/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 2 de setembro de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

XARDINEIRO/A.

Precísase persoa xardineira con experiencia mínima de 2 anos. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 01/09/2021 ata o 16/09/2021

Datos de contacto: 982828722 (Servizo Público de Emprego)

luns, 30 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ASISTENTES DOMICILIARIOS.

Precísase auxiliar de axuda no fogar. 

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 27/08/2021 ata o 11/09/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 25 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

PROFESIONAIS PARA SECCIÓN DE FRESCOS.

Precísase persoa para realizar as seguintes funcións:

 • Reposición, manipulación e corte do produto.
 • Asesoramento os clientes
 • Presentación e imaxe correcta dos alimentos
Estudos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: polo menos 1 ano

Para inscribirse na oferta:
                   👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

TRABALLADORES/AS SOCIAIS.

Precísase persoa con diplomatura ou grao en traballo social. En situación de desemprego e con permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 24/08/2021 ata o 08/09/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

martes, 24 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA - GEROCULTOR/A.

Precísase persoa para o Centro Residencial Domus Vi de Viveiro para atender aos residentes nas súas necesidades básicas do día a día con un acompañamento emocional comprensivo e cariñoso, procurando en todo momento o seu benestar.

Requisitos mínimos:

 • Ciclo Formativo en Cuidados Auxiliares de Enfermería /Ciclo Formativo de Atención a Persoas en Situación de Dependencia / CP Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais. 
 • A valorar a dispoñibilidade de cursos de manipulación de alimentos, curso específico de saúde mental no ámbito xerontolóxico e o curso específico de primeiros auxilios.
 • Desexable experiencia mínima de 6 meses como cuidador/a de persoas maiores.
 • A valorar cursos de formación relacionados co fomento da igualdade.
Ofrecese: 
 • Turnos rotativos de mañá, tarde e noite
 • Xornada completa
 • Contrato temporal con posibilidade de estabilidade
 • Incorporación inmediata
Para inscribirse na oferta:
                 👇


luns, 23 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

OPERARIO/A DE MANTEMENTO EÓLICO.

Norvento busca operarios/as para realizar tarefas de mantemento de aeroxeneradores. Dando soporte as seguintes funcións:

 • Soporte técnico e desenvolvemento de funcións de mantemento preventivo, predictivo e correctivo de aeroxeneradores.
 • Propoñer e implementar, co apoio de calidade, melloras nas instruccións de montaxe e mantemento de máquinas.
 • Realizar informes de evolución das máquinas e participar na elaboración de plans de acción xunto coa enxeñería.
Requisitos: 
 • Ciclo Superior ou FPII de rama técnica (eléctrica, electrónica...)
 • Experiencia mínima de 3 anos en tarefas de montaxe e mantemento de aeroxeneradores
 • Alta capacidade de resolución de problemas técnicos
 • Manexo de ferramentas informáticas a nivel usuario
Ofrecese:
 • Incorporación a un equipo dinámico e altamente cualificado
Para inscribirse na oferta:
               👇

luns, 16 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

PODADORES OU MOTOSERRISTAS FORESTALES.

Precísanse cortadores con motoserra en montes.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 13/08/2021 ata o 28/08/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

venres, 13 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CARRETILLEIRO/A.

Precísase persoa para traballos en fábrica do sector lácteo en Vilalba, no posto de carretilleiro.

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos:

 • Permiso de carretilla elevadora en vigor
 • Permiso de conducir tipo B1
 • Residir en proximidades a Vilalba
 • Experiencia con carretilla elevadora
Horario: sistema de turnos que inclúe traballos en fin de semana e festivos

Para inscribirse na oferta:

                👇

https://bit.ly/3iDsTS9

xoves, 12 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO DE REI

CONDUTORES-OPERADORES DE GRÚA.

Precísase operador de grúa torre. Imprescindible carné de operador de grúa torre e curso básico da construcción de 60 horas. 

Tipo de contrato:  3 meses, con posibilidade de indefinido. 

Tipo de xornada:  xornada completa 

Ubicación: Castro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 11/08/2021 ata o 26/08/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego Lugo-Sur)

mércores, 11 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CERVO

OFICIAL DE MANTEMENTO (ELÉCTRICO).

Precísase un oficial de mantemento para un centro de traballo ubicado en Cervo (Lugo). A persoa seleccionada deberá integrarse no equipo de mantemento e realizar tarefas de mantemento preventivo e correctivo, de forma que se garanta a dispoñibilidade e a calidade do servizo en todo momento. 

Funcións:

 • Realización das tarefas de mantemento preventivo estipuladas no Plan de Mantemento en cada centro de traballo, que inclúe labores de mantemento eléctrico, automático, mecánico e de fontanería.
 • Resolución de problemas relacionados con averías en instalacións e equipos. 
 • Modificacións e melloras nas instalacións.
Estudos mínimos: Formación Profesional de Grao Superior en Mantemento e Servizos a producción.

Experiencia mínima: 2 anos

Requisitos mínimos:
 • Certificiación válida para o manexo e manipulación de equipamentos con sistemas eléctricos, autómatas e tratamentos de augas.
 • Permiso de conducir tipo B
 • Competencias informáticas a nivel usuario básico
A valorar:
 • Curso básico de PRL
 • Curso de carretillero
 • Curso de plataformas elevadoras
 • Curso de traballos en altura
Ofrecese: 
 • Incorporación inmediata, con contratación de 6 ou 7 meses
 • Horario de traballo continuo (8 a 16h) de luns a venres
Para inscribirse na oferta:
                👇

luns, 9 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. XERMADE

PEÓNS AGRÍCOLAS.

Precísase peón agrícola con permiso de conducir tipo B. Imprescindible 24 meses de experiencia. 

Ubicación: Xermade

Data de inicio e fin da difusión: 06/08/2021 ata o 21/08/2021

Datos de contacto: 982828911 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 5 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

ENCARGADOS OU CAPATACES FORESTAIS.

Precísase persoa con permiso tipo B. Imprescindible estudos relacionados coa rama forestal (enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnio forestal, técnicos superiores en traballos forestais e conservación do medio natural). 

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 04/08/2021 ata o 19/08/2021

Datos de contacto: 982828911 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BURELA

ALBANEIS. 

Precísase albanel oficial de 1ª ou 2ª con experiencia acreditable mínimo 24 meses. Imprescindible permiso de conducir clase B.

Ubicación: Burela

Data de inicio e fin da difusión: 04/08/2021 ata o 19/08/2021

Datos de contacto: 982828444 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CONDUCTORES DE AUTOBÚS.

Precísase conductor/a de autobús para rutas regulares.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 04/08/2021 ata o 19/08/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 4 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS

 Concello de Muras. Bases para a convocatoria de:

 • 1 axente de desenvolvemento local con cargo ao programa fomento de emprego da deputación de Lugo con cargo ao Plan Único 2021.
O sistema de provisión será: concurso-oposición

O contrato será de: 9 meses dende a firma do contrato

O prazo de solicitudes será: 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

FABRICANTES DE QUEIXO.

Precísase persoa para elaboración de queixos. Non se precisa experiencia no sector. 

Imprescindible permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 03/08/2021 ata o 18/08/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 29 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CAMAREIRO/A.

Precísase persoa para traballar en cadea hoteleira do ámbito nacional en Vilalba.

Estudos mínimos: sen estudos

Experiencia mínima: 1 ano

Imprescindible: residencia en posto vacante

Requisitos mínimos:
 • Experiencia de 1 ano en posición similar
 • Experiencia en restaurante
 • Posibilidade de incorporación inmediata
Para inscribirse na oferta:
                 👇

luns, 26 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PERSOAL SUPERMERCADO.

Os postos que seleccionamos son:

 • Caixeiro/a
 • Repoñedores
 • Pescadeiro/a
 • Carniceiro/a ou charcuteiro/a
As funcións principais serán:
 • Atención ao cliente en todo momento
 • Reposición de produtos e cobro en caixa
 • Manipulación de cargas, organización de almacén e presentación correcta da mercancía
Ofertase:
 • A oportunidade de formar parte de un gran equipo
 • Contrato a xornada completa
 • Posible incorporación real a empresa
 • Estabilidade
Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos: 
 • Experiencia no sector
 • Boas habilidades de comunicación e orientación ao cliente
 • Traballo en equipo
 • Carnet tipo B
 • Dispoñibilidade horaria  (xornada partida/ xornada a turnos)
Para inscribirse na oferta:
                  👇

xoves, 22 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ABADÍN

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

Precísase xefe de brigada de prevención e extinción de incendios.

Ubicación: Abadín

Data de inicio e fin da difusión: 21/07/2021 ata o 05/08/2021

Datos de contacto: 982828460 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

MECÁNICO/A.

Precísase mecánico/a para a venda e reparación de neumático e mecánica rápida (cambios de aceite, pastillas, alineado).

Tipo de contrato: xornada completa

Para inscribirse na oferta: 

               👇

https://bit.ly/3kH7LMn

luns, 19 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BARREIROS

TORNEIRO/A. 

Empresa do sector siderometalúrxico oferta postos de torneiro e fresador para incorporación inmediata. Fabricación e mecanizado de todo tipo de pezas, baixo plano ou según mostra, para industrias de diversos sectores. 

Buscase xente responsable, sería, amable, sociable e habituada o traballo en equipo. Deberá estar habituado a traballar con equipos de medición (calibre, micrómetro, etc...) e tomar as medicións correctamente xa que a maioría dos traballos son de precisión. 

Estudos mínimos: Formación Profesional de Grao Medio

Experiencia mínima: 1 ano

Tipo de contrato: indefinido e xornada completa

Para inscribirse na oferta:

               👇

https://cutt.ly/tmBARn6

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC.

Precísase carpinteiro/a de aluminio, oficial de primeira. Imprescindible experiencia. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 16/07/2021 ata o 31/07/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

venres, 16 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

OPERARIO/A ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO.

Precísase operario/a para realizar as seguintes funcións:

 • Implementación, validación de melloras e resolución nos diferentes problemas
 • Xunto co apoio de calidade, propoñer melloras nas instruccións de montaxe e mantemento nos diferentes equipos. 
 • Funcións de fabricación/ ensamblaxe de equipos eléctricos, electrónicos, ademais de cadros eléctricos. 
Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio - Electricidade e electrónica 

Experiencia mínima: 2 anos

Requisitos mínimos: 
 • Experiencia de 2 anos en montaxe e fabricación de cadros eléctricos ou fabricación de convertidores de electrónica de convertidores de electrónica de potencia
 • Coñecemento de sistemas informáticos a nivel usuario de office
Tipo de contrato: indefinido e xornada completa

Para inscribirse na oferta:
                      
                  👇

mércores, 14 de xullo de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PEÓN CARPINTERÍA MADEIRA. 

Precísase carpinteiro/ebanista (H/M) para empresa do sector da construcción situada na comarca de A Terra Chá. 

A persoa seleccionada, realizará as seguintes tarefas:

 • Lixado
 • Torneado de pezas
 • Embalaxe
 • Entre outras tarefas propias do posto de traballo
Funcións: carpinteiro/a

Requisitos: 
 • Experiencia mínima realizando tarefas en posto similar ao descrito
 • Buscamos a unha persoa proactiva e con capacidade de traballo en equipo
 • A valorar residencia cercana ao posto de traballo
 • Imprescindible dispoñibilidade para incorporación inmediata
Formación:
 • GM Madeira e moble - Formación en elementos de carpintería e moble ou similares
Idiomas: Castelán falado e escrito correctamente

Para inscribirse na oferta:
                👇

mércores, 30 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CONDUCTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.

Precísase comercial e repartidor oficial de 1ª de produtos de alimentación con permiso de conducir tipo B para traballar a xornada completa. 

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 29/06/2021 ata o 14/07/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

INSTALADORES ELECTRICISTAS.

Precísase instalador/a eléctrico con experiencia mínima de 12 meses. 

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 29/06/2021 ata o 14/07/2021

Datos de contacto: 982828921 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS.

Precísase persoa para conductor/a de autobús para línea regular. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 29/06/2021 ata o 14/07/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 23 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BURELA

MECÁNICOS/AXUSTADORES DO AUTOMÓBIL.

Precísase mecánico de automóbil (oficial de primeira). Experiencia mínima de 12 meses. 

Titulación académica: ciclo medio de electromecánica  ou ciclo superior de automoción. 

Permiso de conducir tipo B

Ubicación: Burela

Data de inicio e fin da difusión: 22/06/2021 ata o 07/07/2021

Datos de contacto: 982828444 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. COSPEITO

PEÓNS AGRÍCOLAS.

Precísase persoa para limpeza e preparación de fincas, con experiencia en manexo de motoserras e desbrozadoras. 

Necesario permiso de conducir B e coche. 

Ubicación: Cospeito

Data de inicio e fin da difusión: 22/06/2021 ata o 07/07/2021

Datos de contacto: 982828911 (Servizo Público de Emprego)

martes, 22 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS

Concello de Muras. Bases para a convocatoria de:

 • 1 axente de desenvolvemento local con cargo ao programa fomento de emprego da deputación de Lugo con cargo ao Plan Único 2021.
O sistema de provisión será: concurso-oposición

O contrato será de: 9 meses dende a firma do contrato

O prazo de solicitudes será: 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.

Bases da convocatoria: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-06-2021.pdf#page=19

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

ESTETICISTAS.

Precísase persoa titulada en estética.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 21/06/2021 ata o 06/07/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

DEPENDENTE/A DE TEXIDOS E PRENDAS DE VESTIR.

Precísase persoa para venta e atención ao público en comercio textil. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 21/06/2021 ata o 06/07/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

luns, 21 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.

Precísanse dúas persoas para dous postos de auxiliar administrativo/a.

Formación en rama da administración. 

A valorar: coñecementos e experiencia en traballos de asesoría, fiscal, contabilidade, xestión de axenda, etc...

Incorporación inmediata, xornada completa e posto estable. 

Estudos mínimos: grado

Experiencia mínima: 2 anos

Para inscribirse na oferta:

                👇

https://cutt.ly/On0Cizx

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RÁBADE

OPERARIO/A DE CORTE E MANIPULADO DE MADEIRA.

Precísase persoa para Rábade en manipulado de madeira. As funcións a realizar serán:

 • Manexo de ferramentas de corte para proceso de tablóns e limpeza de pezas
 • Preparación de pedidos
 • Empaquetado
 • Manexo puntual da carretilla frontal e apilador eléctrico
Experiencia mínima:
 • Manexo de ferramentas de corte
 • Curso de carretilleiro/a actualizado
Datas contrato: de julio a outubro

Horario: de luns a venres de 8:30 a 18:00 

Tipo de xornada: xornada completa

Para inscribirse na oferta: 

                   👇

https://cutt.ly/pn0ZLtJ

OFERTA EMPREGO PRIVADO. XOVE

CONDUTORES-OPERADORES DE EXCAVADORA (MOVEMENTO DE TERRAS).

Precísase palista para traballos de construción en obra civil.

Ubicación: Xove

Data de inicio e fin da difusión: 18/06/2021 ata o 03/07/2021

Datos de contacto: 982828648-982828645 (Servizo Público de Emprego)

venres, 18 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CONDUTORES DE CAMIÓN.

Precísase condutor de camión para Ruta Nacional e Portugal. Con tarxeta de cualificación de condutor en vigor (CAP). 

Será de valorar A.T. de mercancías peligrosas (ADR). 

Contrato de 1 ano a xornada completa. 

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 17/06/2021 ata o 02/07/2021

Datos de contacto: 012 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 17 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO DE REI

CONDUTORES DE CAMIÓN.

Precísase condutor/a de vehículos pesados de mercancías. Experiencia mínima de 12 meses. 

Contrato temporal, xornada completa. 

Ubicación: Castro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 16/06/2021 ata o 01/07/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego Lugo-Sur)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

FISIOTERAPEUTAS.

Precísase persoa con grao ou diplomatura en fisioterapia. 

Contrato indefinido.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 16/06/2021 ata o 01/07/2021 

Datos de contacto: 982828911 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 16 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

TÉCNICOS/AS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Precísanse títulados/as en educación infantil.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 15/06/2021 ata o 30/06/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUTEIRO DE REI

TECHADORES EN PIZARRA.

Precísase persoa para posto de traballo de oficial/a de primeira ou segunda que sepa traballar con pizarra. 

Tipo de contrato: temporal

Tipo de xornada: completa

Ubicación: Outeiro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 15/06/2021 ata o 30/06/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO RIBERAS DE LEA

PERSOAL PARA ALMACÉN/RECAMBIOS.

Precísamos persoal para tarefas de almacén e dependente de mostrador en tenda agrícola. 

Persoa seria, con ganas de aprender e de traballar en equipo. 

A valorar experiencia no sector.

Formación requerida: Educación Secundaria Obligatoria

Para inscribirse na oferta: 
               👇

martes, 15 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CARNICEIRO/A PARA SUPERMERCADOS FAMILIA.

Precísase vendedor/a da sección de carnicería. 

As funcións a realizar serán:

 • Reposición
 • Manipulación 
 • Corte do produto
 • Asesoramento de clientes 

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos:

 • Dinamismo
 • Traballo en equipo e atención o cliente
 • Experiencia previa no sector da carnicería
Tipo de contrato: xornada completa

Para inscribirse en esta oferta:
                   👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

OPERARIO/A DE PRODUCIÓN FÁBRICA.

Precísase operario/a de fábrica de alimentación. 

Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grao Medio

Tipo de contrato: por ETT con posible paso a empresa

Tipo de xornada: xornada completa

Horario: traballo a turnos

Para inscribirse na oferta: 

                👇

https://cutt.ly/CnH5lwC

luns, 14 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

AXUDANTE/A RECEPCIÓN PARADOR.

Precísase persoa como axudante de recepción para as seguintes funcións:

 • Xestión das entradas e salidas dos clientes do establecemento
 • Atención ao cliente no mostrador e responder as peticións de información que formulen 
 • Apoio na facturación, cobro e peche de caixa
 • Xestión das reclamacións dos clientes e solucionar as incidencias
 • Tarefas administrativas (archivar, fotocopiar, transcribir...)
Estudos mínimos: Diplomatura

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos: 
 • Nivel medio de Excel e Word
 • Coñecemento de programas de xestión en aloxamento
 • Idiomas: Inglés nivel medio (B2) e Alemán/Francés nivel básico (A2)
Competencias:
 • Planificación e organización
 • Orientación  ao cliente
 • Predisposición e iniciativa
 • Traballo en equipo
 • Capacidade de aprendizaxe
Para inscribirse na oferta: 
                 👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FERROL

CELADORES GARDA-MUELLES.

Precísase persoa garda-muelles con ESO ou EGB e permiso de conducir tipo B. 

O contrato será de interinidade.

Data de inicio e fin da difusión: 11/06/2021 ata o 21/06/2021

Datos de contacto: 981337283 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

OPERADORES DE SERRERÍAS.

Precísase oficial de 3ª con 3 meses de experiencia, que teña o curso de conductor-operador de carretilla elevadora e permiso de conducir tipo B. 

O contrato terá unha duración de 180 días e a xornada será completa.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 11/06/2021 ata o 26/06/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

VENDEDORES/AS TÉCNICOS.

Precísase dependiente/a para tenda de electrodomésticos con 3 meses de experiencia.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 11/06/2021 ata o 26/06/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

venres, 11 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS

Concello de Muras. Bases para a convocatoria de:

 • 2 peóns forestais para o programa denominado "Fondo de Compensación Ambiental 2021"
 • 2 peóns de limpeza para o programa denominado "Fondo de Compensación Ambiental 2021"
O sistema de provisión será: concurso-oposición

O prazo de solicitudes será: 14 ata o 18 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS

Concello de Muras. Bases para a convocatoria de:

 • Técnico de medio ambiente para o programa de "Fondo de Compensación Ambiental 2021"
O sistema de provisión será: concurso-oposición

O prazo de solicitudes será: 14 ata o 18 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CARPINTEIROS DE ALUMINIO METÁLICO E PVC.

Precísase operario de taller e montaxe para a fabricación de carpintería metálica e montaxe en obra. A valorar a experiencia no sector e os cursos de formación de nivel básico da construción e específicos de carpintería metálica. 

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 10/06/2021 ata o 25/06/2021

Datos de contacto: 881881493

xoves, 10 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ALBANEIS.

Precísase albanel con coñecementos en reformas de interior e expeterior. Requírese tarxeta profesional da construcción, curso básico de prevención de riscos laborais e experiencia en posto similar.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 09/06/2021 ata o 24/06/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CAMAREIROS/AS.

Precísase camareiro/a para As Pontes de García Rodríguez.

Data de inicio e fin da difusión: 09/06/2021 ata o 24/06/2021 

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

TORNEIRO/A FRESADOR.

Precísase torneiro/fresador con experiencia reciente de polo menos un ano en taller de mecanizado. Incorporación inmediata.

Experiencia en tornos convencionais e CNC. A valorar experiencia en outros procesos de mecanizado. 

Estudos mínimos: outros títulos, certificacións e carnés

Experiencia mínima: 1 ano

Coñecementos necesarios: Mecanizado e CNC

Horario: 6:00 a 14:00 e de 14:00 a 22:00 horas

Para inscribirse na oferta: 

                  👇

https://cutt.ly/AnUQvd7

mércores, 9 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

DEPENDENTE/A PARA PASTELERÍA.

Pastelería A confianza busca dependente/a amable, con don de xentes e traballador/a. Horario de tarde.

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria

Experiencia mínima: 1 ano

Tipo de xornada: xornada de tarde

Para inscribirse na oferta:

                👇

https://cutt.ly/xnThSq6

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BEGONTE

MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.

Precísase mecánico axustador (oficial), con experiencia mínima de 6 meses, para empresa de mantemento industrial. Incorporación inmediata. 

Ubicación: Begonte

Data de inicio e fin da difusión: 08/06/2021 ata o 23/06/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BEGONTE

CALDEIREIROS INDUSTRIAIS.

Precísase caldeireiro (oficial), con experiencia mínima de 6 meses e incorporación inmediata.

Ubicación: Begonte

Data de inicio e fin da difusión: 08/06/2021 ata o 23/06/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RIOTORTO

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

Precísase xefe de brigada.

Ubicación: Riotorto

Data de inicio e fin da difusión: 08/06/2021 ata o 23/06/2021

Datos de contacto: 982828460 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RIOTORTO

TRABALLADORES DE RETÉN DE INCENDIOS.

Precísase un peón de incendios. 

Ubicación: Riotorto

Data de inicio e fin da difusión: 08/06/2021 ata o 23/06/2021

Datos de contacto: 982828460 (Servizo Público de Emprego)

martes, 8 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. A PONTENOVA

MARMORISTAS DA CONSTRUCIÓN.

Precísase oficial de 2ª marmorista para tratamento de pedras con 12 meses de experiencia.

Ubicación: A Pontenova

Data de inicio e fin da difusión: 07/06/2021 ata o 22/06/2021

Datos de contacto: 982870686 (Servizo Público de Emprego)

luns, 7 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. GUITIRIZ

Concello de Guitiriz. Bases para a convocatoria de:

 • 1 peón a xornada completa
 • 1 conserxe-condutor a xornada completa
 • 1 administrativo/a funcionario interino a xornada completa
O prazo de solicitudes será: 07/06/2021 ata o 18/06/2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BEGONTE

TÉCNICO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL.

Precísase persoa con coñecementos en programación de autómatas, cableado de cadros eléctricos con realización de esquemas, para traballar en Galiza. A valorar coñecementos en montaxe de tuberías. 

Estudos mínimos: Ciclo Formativo de Grao Medio - Instalación e mantemento

Experiencia mínima: 1 ano

Tipo de contrato: indefinido

Tipo de xornada: intensiva de mañá

Para inscribirse na oferta:

                 👇

https://cutt.ly/Anm6QQQ

OFERTA EMPREGO PRIVADO. A PONTENOVA

MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN OU MERCADO DE ABASTOS.

Posto para traballar en almacén. Imprescindible coñecementos en materiais de construción, ferro e/ou fontanería; manexo de carretilla, pe de grúa e pala. Ademais do anterior, é preciso contar con coñecementos básicos de informática. 

A valorar dispor de carnet de camión.

Ubicación: A Pontenova

Data de inicio e fin da difusión: 03/06/2021 ata o 18/06/2021

Datos de contacto: 982870686 (Servizo Público de Emprego)

xoves, 3 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

CAMAREIROS/AS.

Precísase camareiro/a con 6 meses mínimo de experiencia.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 02/06/2021 ata o 17/06/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUROL

ENCARGADOS OU CAPATACES FORESTAIS.

Precísase xefe de brigada de incendios con titulación relacionada co medio forestal. 

Ubicación: Ourol

Data de inicio e fin da difusión: 02/06/2021 ata o 17/06/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 2 de xuño de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

REPARTIDOR/A.

Precísase repartidor para empresa de distribución de xeo para a Provincia de Lugo con Canet tipo C.

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria

Experiencia mínima: 2 anos

Requisitos mínimos: permiso de conducir tipo C

Tipo de xornada: xornada completa

Para inscribirse en esta oferta:

                    👇

https://cutt.ly/unj32gp

luns, 31 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

OPERARIO/A DE TALLER.

Precísase persoal para taller en Guitiriz, con experiencia en manexo de maquinaria e línea de producción. A valorar experiencia en posto de mecanizado e mecánica. 

Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Medio - Fabricación Mecánica

Experiencia mínima: 1 ano 

Requisitos mínimos: experiencia en línea de produción, mecanizado e manexo de maquinaria. 

Tipo de xornada: xornada completa

Para inscribirse en esta oferta:

                 👇

https://cutt.ly/UndCTAx

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

VACANTE EN GRANXA DE VACAS.

Precísase persoa para posto de traballo en granxa de vacas de leite, a tarefa principal vai ser a de axudante en sala de ordeño. A valorar ter experiencia no sector e saber manipular maquinaria agrícola.

Experiencia mínima: sen estudos

Tipo de xornada: xornada completa

Para inscribirse na oferta:

                  👇

https://cutt.ly/rndXk0k

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

DEPENDIENTES/AS DE COMERCIO.

Precísase dependiente/a de comercio con permiso de conducir tipo B. A valorar experiencia no sector.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 28/05/2021 ata o 12/06/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Empreo)

venres, 28 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RÁBADE

TÉCNICO/A DE LABORATORIO.

Precísase técnico/a de laboratorio para industria láctea. 

As funcións a realizar son:

 • Toma de mostras
 • Análisis e control de calidade de produtos lácteos
 • Manexo de equipos de laboratorio

Estudos mínimos: Formación profesional de grado medio ou superior de laboratorio

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos: 

 • Capacidad de traballo en equipo
 • Dispoñibilidade de incorporación inmediata
Para inscribirse en esta oferta:
                  👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

ALBANEIS.

Precísase albanel oficial de primeira con experiencia mínima de 24 meses. 

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 27/05/2021 ata o 11/06/2021

Datos de contacto: 982828721 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

FONTANEIROS/AS.

Precísase fontaneiro/a con experiencia mínima de 12 meses.

Ubicación: Viveiro

Data de inicio e fin da difusión: 27/05/2021 ata o 11/06/2021 

Datos de contacto: 982828722

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

AUXILIARES DE ENFERMERÍA.

Precísase auxiliar de enfermería con título de técnico/a en coidados auxiliares de enfermería. Experiencia mínima de 3 meses.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 27/05/2021 ata o 11/06/2021 

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de emprego)

xoves, 27 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. ABADÍN

CONDUCTORES-OPERADORES DE PALA CARGADORA.

Precísase conductor de pala cargadora para movementos de terras.

Ubicación: Abadín

Data de inicio e fin da difusión: 26/05/2021 ata o 10/06/2021

Datos de contacto: 982828460 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 26 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PEÓNS GANDEIROS.

Precísase peóns gandeiros para granxa. Necesario permiso de conducir tipo B. Ofrecese contrato indefinido.   

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 25/05/2021 ata o 09/06/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)                          

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BURELA

Concello de Burela. Bases para a contratación de:
 • 1 Logopeda para unidade de atención temperá
A duración do contrato será: ata o 5 de maio de 2024 

O prazo de solicitudes será: 27/05/2021 ata o 7/06/2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. AS PONTES

Concello de As Pontes de García Rodríguez. Bases para a contratación de:

 • 3 administrativos/as de escala C1, mediante sistema de oposición en turno libre
Prazo de solicitudes: o plazo finaliza o 14 de xuño de 2021

luns, 24 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. A PONTENOVA

TÉCNICOS EN SOLDADURA.

Precísase persoa para posto de soldador para fabricación de pezas con Ciclo Medio e Superior en Soldadura.

Ubicación: A Pontenova

Data de inicio e fin da difusión: 21/05/2021 ata o 05/06/2021

Datos de contacto: 982870686 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. A PONTENOVA

TÉCNICOS EN MECÁNICA DE AUTOMOCIÓN.

Precísase persoa para posto de montaxe de camións, manexo de ferramentas manuais. Necesario dispoñer do ciclo formativo en automoción.

Ubicación: A Pontenova

Data de inicio e fin da difusión: 21/05/2021 ata o 05/06/2021 

Datos de contacto: 982870686 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. MEIRA

TRABALLADORES DE ELABORACIÓN DE PIENSOS.

Precísase axudante para fábrica de pensos, con permiso de conducir tipo B e con coñecementos de informática.

Ubicación: Meira

Data de inicio e fin da difusión: 21/05/2021 ata o 05/06/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de emprego Lugo-Sur)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CAMARERO/A DE PISOS PARADOR DE VILALBA.

Precísase camarero/a de pisos para Parador de Vilalba, as funcións a levar a cabo serán:

 • Limpeza de instalacións tanto das habitacións como de zonas comúns do hotel que lle corresponda
 • O servizo de recollida e entrega da roupa do cliente
 • Control diario todas as habitacións o seu cargo e informar a gobernante/a e subgobernante/a de posibles incidencias
 • Supervisión do estado dos produtos de limpeza e acollida antes de comenzas a traballar
 • Xestión preventiva dos riscos laborais
Estudos mínimos: Ciclo Formativo de Grao Medio
Experiencia mínima: dous anos
Requisitos mínimos: 
 • Xestión preventiva de riscos laborais
 • Planificación e organización
 • Orientación ao cliente e ao detalle
 • Traballo en equipo
 • Gestión do tempo
Para inscribirse na oferta:
                 👇

xoves, 20 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

ALBANEL.

Construcións Mariño necesita albanel de primeira para Viveiro e arredores. Posto estable e incorporación inmediata. 

Datos de contacto: no correo electrónico construccionesmarino@mundo-r.com ou no teléfono 658061525

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO DE REI

PEÓNS GANADEIROS.

Precísase peón ganadeiro para granxa en Castro de Rei.

Ubicación: Castro de Rei

Data de inicio e fin da difusión: 19/05/2021 ata o 03/06/2021

Datos de contacto: 982828686 (Servizo Público de Emprego Lugo-Sur)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS.

Precísase peón de construción. Non é necesaria experiencia. Imprescindible permiso de conducir tipo B e persoa en situación de desemprego.

Ubicación: Guitiriz

Data de inicio e fin da difusión: 19/05/2021 ata o 03/06/2021

Datos de contacto: 982828910

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

DEPENDIENTES DE FLORISTERÍA.

Precísase dependiente/a para atención a clientes en floristería e axudante na elaboración de ramos e centros de flores.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 19/05/2021 ata o 03/06/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

martes, 18 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. XERMADE

Concello de Xermade. Bases para a contratación de:

 • 2 oficiais de 2ª tractoristas
A duración do contato será: ata o 30 de setembro de 2021

Prazo de solicitudes: 19 de maio ata o 23 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

RESPONSABLE DE LÍNEA DE PRODUCIÓN.

Seleccionamos responsable de línea (H/M) para traballar en empresa do sector da alimentación, da zona de As Pontes de García Rodríguez e realizar as seguintes funcións:

 • Manipulado, empaquetado e envasado de alimentos en línea de produción
 • Control de tempos e procesos na línea de envasado do producto.
 • Control de calidade do produto
 • Gestión do personal a cargo
Función: Manipulador/a
Requisitos: 
 • Experiencia mínima demostrable en posto similar
 • Buscamos a unha persoa dinámica e proactiva
 • Valorable residencia cercana ao posto de traballo
 • Dispoñer de vehículo propio

Formación: 

 • Valorable GM/GS en rama técnica (Mecánica, electrónica ou similar)
 • Carnet de manipulación de alimentos en vigor
Idiomas:  Castelán falado e escrito correctamente
Para inscribirse en esta oferta:
                  👇

venres, 14 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

ASISTENTES DOMICILIARIOS.

Precísase auxiliar de axuda a domicilio para tarefas de carácter persoal e doméstico. Permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 13/05/2021 ata o 28/05/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo público de emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

TÉCNICO DE MANTEMENTO SECTOR EÓLICO GALICIA.

Buscamos incorporar ao noso equipo de Galicia en Operación e Mantemento un técnico cos coñecementos adecuados para realizar as seguintes funcións:

 1. Vigilar e anticipar as posibles averías, analizando os datos dispoñibles de funcionamento, e en caso de avería reparalas no menor tempo posible.
 2. Realizar as tarefas de mantemento preventivo programado para cumplir co plan de mantemento.
 3. Reparación e soporte ao mantemento correctivo.
 4. Reporte de documentación e traballos realizados aos xestores e xefes de equipo para o seu posterior control e seguimento do mesmo.
 5. Traballos específicos de alinear xeneradores, reapretar a tornillería do aeroxenerador ou implementación de retrofit's.

Estudos mínimos: Formación Profesional de Grado Medio

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos:

 • Preferible 6 meses de eólica
 • Calquera posto con labores de mantemento
 • Poseer título grado medio ou superior de electricidade e electrónica ou similar
 • Coñecementos e uso de ferramentas hidraúlicas
 • Desexable coñecer a tecnoloxía gamesa G5X
Para inscribirse en esta oferta:
                      👇