luns, 23 de agosto de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

OPERARIO/A DE MANTEMENTO EÓLICO.

Norvento busca operarios/as para realizar tarefas de mantemento de aeroxeneradores. Dando soporte as seguintes funcións:

  • Soporte técnico e desenvolvemento de funcións de mantemento preventivo, predictivo e correctivo de aeroxeneradores.
  • Propoñer e implementar, co apoio de calidade, melloras nas instruccións de montaxe e mantemento de máquinas.
  • Realizar informes de evolución das máquinas e participar na elaboración de plans de acción xunto coa enxeñería.
Requisitos: 
  • Ciclo Superior ou FPII de rama técnica (eléctrica, electrónica...)
  • Experiencia mínima de 3 anos en tarefas de montaxe e mantemento de aeroxeneradores
  • Alta capacidade de resolución de problemas técnicos
  • Manexo de ferramentas informáticas a nivel usuario
Ofrecese:
  • Incorporación a un equipo dinámico e altamente cualificado
Para inscribirse na oferta:
               👇

Ningún comentario:

Publicar un comentario