luns, 30 de decembro de 2019

OFERTA EMPREGO PUBLICO. BURELA

Proceso selectivo para ampliar a listaxe de substitutos interinos na categoría profesional de administrativos/as
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais contados dende o día seguinteao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP)

OFERTA EMPREGO PUBLICO. XOVE

O concello de #Xove convoca o proceso selectivo para cubrir interinamente prazas de:

➡️ 2 Operarios/as de servizos varios
➡️ 1 Persoal de Limpeza Viaria
➡️ 1 Persoal de albaneleria
➡️ #Concurso #oposición

OFERTAS EMPREGO PÚBLICO. NARÓN

Concello de Narón Convocatoria do proceso selectivo paracubrir praza de:

➡️ 1 Traballador/a social
➡️ Oposición Libre
➡️ Prazo de inscrición de 20 días naturais contados a partir de mañá!
➡️ https://bit.ly/2u4B5nJFORMACIÓN FERROL

FORMACIÓN FERROL

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Necesítase camero/a para todo o ano en restaurante en Viveiro. Valoraráse experiencia en comedor.
Xornada completa.

Asador Carlos V

Teléfonos: 982 563 133 - 678 614 199
Horario: De luns a domingo de 9:00 horas a 00:00 horas.
E-mail: asadorcarlos5@gmail.com

venres, 27 de decembro de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADA. NORTE DE LUGO

PRECÍSASE ALBANEL CON EXPERIENCIA, PERMISO DE CONDUCIR E FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

Datos de Contacto: Teléfono : 982828645 -982828648 (OFICINA DE EMPREGO LUGO-NORTE)

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/964721019.p
df

OFERTA EMPREGO PRIVADA. GALICIA


Buscamos a dúas persoas para degustacións en puntos de venda de produto alimentario.
Búscanse persoas proactivas e que mostren interese pola cociña e a gastronomía.
Han de ter don de xentes e predisposición para a captación de clientes para as degustacións.

Imprescindible que teñan carné de conducir e vehículo propio.
Fala fluída en galego e castelán.
Dispoñibilidade para traballar a xornada completa, incluídos fins de semana.
cv a Granja Campomayor, campomayor@campomayor.com

AXUDAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA


Axudas destinadas a alumnos de 6º curso de Educación Primaria e 2º curso de ESO para inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020

Extracto da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020. (BOE nº 310 de 26/12/2019)

Beneficiarios: Grupos de alumnos/ as matriculados en centros sostidos con fondos públicos de 6º de Educación Primaria ou 2º de ESO.

Solicitantes: Director/a de o centro ou Secretario/a na súa representación.

Prazo de presentación ata o 10 de febreiro de 2020.

xoves, 26 de decembro de 2019

OPOSICIÓN SERGAS. PINCHE

O Servizo Galego de Saúde convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche👈👈
📅O prazo para a presentación de solicitudes de participación remata o 31 de xaneiro de 2020
ℹ️Máis información no seguinte enlace👇👇
https://bit.ly/2EQJPzW

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FERROLTERRA

Asociación de Empresarios Ferrolterra

EMPREGO.- Cardifer (en Vilar do Colo) busca CARPINTEIROS/AS de madeira en taller e obra. Fabricación de mobiliario de madeira e derivados, incluíndo colocación de herrajes e instalación de obra.

+ Info: https://www.infojobs.net/ferrol/carpintero/of-i3aa76ea2cf4d17bdbf19311ea73d83?applicationOrigin=search-new

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

La imagen puede contener: texto

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

Seleccionamos 2 postos de camareiro/a.  Búscase persoa con experiencia en sala e barra,  traballadora e responsable para restaurante en Viveiro para todo o ano. Incorporación inmediata.  678614199

BOLSAS DE ESTUDIOS PARA AS OFICINAS DE TURISMO NO ESTRANXEIRO

Formación práctica en oficinas de turismo no estranxeiro
23 Dec 2019

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en Londres, París, Berlín, Miami, Lisboa, Bruxelas, Cantón, Roma e Dublín.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2020 cunha duración máxima de 10 meses

Requisitos:
Estar en posesión dun grao universitario ou titulación homologada equivalente. O título achegado non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2014.

Linguas:
Galego: os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Outras linguas:
- Para as bolsas de Londres, Dublín, París, Berlín, Miami, Roma e Lisboa deberase acreditar o coñecemento da lingua oficial do país.
- Para a bolsa de Bruxelas deberase acreditar o coñecemento das linguas francesa ou, na súa falta, inglesa.
- Para a bolsa de Cantón deberase acreditar o coñecemento das linguas chinesa ou, na súa falta, inglesa.

O nivel de coñecemento acreditarase mediante o título da escola oficial de idiomas ou outras institucións oficiais dentro do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) e será o seguinte:
– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Dublín, Berlín, Miami e París.
– Nivel B2 en francés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Bruxelas.
– Nivel B2 en chinés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Cantón.
– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de Lisboa e Roma.

Dotación:
Londres: 29.252,30 €
París: 23.477,00 €
Berlín:22.175,00 €
Lisboa: 22.547,00 €
Miami: 24.968,10 €
Bruxelas: 29.252,30 €
Cantón: 24.968,10 €
Roma: 22.547,00 €
Dublín: 29.252,30 €

Na dotación de cada unha das bolsas están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro médico, de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981B
Máis información no DOG do 23 de decembro de 20189 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfono: 981 547 406
enderezo electrónico: proxectos.turismo@xunta.gal

AXUDAS ECONÓMICAS PARA VIAXAR

18 Dec 2019
A Fundación Zis está a convidar a mozas de todas as nacionalidades entre 16 e 20 a ter a oportunidade de recibir unha bolsa de 600 euros para unha viaxe de estudo autoorganizado a un país estranxeiro.
Axudas económicas para viaxar
Destinatarios:
- mozos entre 16 e 20 anos
- de todas as nacionalidades
- que aínda non asistan á universidade

Prazo: Poderán presentarse as solicitudes ata o 15 de febreiro de 2020

Condicións da viaxe:
- investigarase sobre un tema elixido polo participante
- realízase só
- a única remuneración será a bolsa (600 euros);
- duración mínima de catro semanas
- a viaxe será ao estranxeiro, os cidadáns españois non deben viaxar en España.
- o transporte en avión non está permitido
- non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos;
- cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico
- os participantes entregan un informe de estudo (8000 palabras como mínimo), un diario e unha declaración dentro dos tres meses posteriores á devolución en alemán ou inglés.

Para participar
- os candidatos deben completar o formulario de solicitude
- pídeselles aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato alcanzou a maioría de idade).

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/

BOLSAS DO FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

18 Dec 2019 Bolsas

O Fondo Español de Garantía Agraria convoca 7 bolsas no ámbito de xestión pública, relacionados coa política agrícola común e o seu financiamento:

- 2 son para titulados de grao en Economía, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Administración e Xestión Pública, Dirección e Xestión Pública ou Dereito
- 5 para Enxeñeiros Agrónomos, titulados de grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, ou Enxeñería Forestal.
A contía das bolsas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2020.
Más información no BOE do 18 de decembro de 2019

Bolsas do Fondo Español de Garantía Agraria

AXUDAS PARA O EMPRENDEMENTO XUVENIL

PROGRAMA PRENDE! BOTA RAICES NO RURAL DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

A finalidade deste programa é a de contribuír a mellora da empregabilidade mediante a formación a través da Medida 8.2.3.1, “ GENERATE TU EMPLEO EN EL RURAL” consistindo na financiación dos custos directos de formación en materia de autoemprego e creación de empresas, así coma de formación especifica en materias de sectores concretos: hostalaría e turismo, enerxía e auga, agricultura e gandería e medioambiente, por considerarse estes sectores emerxentes e de gran potencialidade na nosa provincia.

As actividades e prazas ofertadas son as que se relacionan no seguinte cadro, en cada unha delas impartirase unha formación concentrada nos aspectos básicos e fundamentais mais valorados polas empresas de cada unha das especialidades a impartir de 50 horas, atendo as recomendacións das asociacións sectoriais coñecedores das necesidades do mesmo dentro da provincia, e outras 50 horas adicadas a xestión da empresa, parte fundamental de cara o futuro empredemento ou o traballo por conta allea, xa que o coñecemento xeral de xestión do funcionamento interno dunha empresa é básico para desempeñar calquera posto dentro dunha empresa.
ACTIVIDADE
HORAS
DÍAS
PRAZAS OFERTADAS
CENTRO
Hostaleria e turismo
100
20
14
1.SUR*
Enerxía e auga
100
20
13
2.A MARIÑA*
Agricultura e gandaría
100
20
8
3.CENTRO*
Medio ambiente
100
20
15
4.MONTAÑA*
Autoemprego
50
10
9
5.***

*Celebrarase no concello máis céntrico en función dos beneficiarios seleccionados.
*** Celebrarase no lugar onde se concentre a maioría dos beneficiarios para evitar desprazamentos.

No caso de que non existan suficientes solicitudes nas zonas referidas, a formación poderá ter lugar nunha zona distinta a mencionada para cada unha das actividades anteriormente propostas.


DESTINATARIOS
Está dirixida aqueles mozos e mozas que desexen participar na formación dalgunha das materias específicas propostas que queiran asentar a súa vivenda nalgún concello dos participantes definidos no Anexo I destas bases, e cumpran cos requisitos seguintes:

Mozos e mozas maiores de 16 e menores de 30 anos no momento da solicitude. Para o caso de cumprir os 30 anos en breve , poderá ser destinatario destas axudas sempre e cando inicie a súa participación no programa antes de que transcorran 4 meses dende o seu cumprimento, neste caso especifico poderá finalizar a participación no mesmo.
Estar inscritos no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil.
E obriga indispensable que os mozos e mozas beneficiarios de calquera medida estean empadroados durante o período de vixencia da subvención nalgún dos municipios definidos no artigo 2 do Real Decreto 1234/2018, de 5 de outubro, e recollidos no Anexo I – Listaxe Concellos desta convocatoria.
Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións en concordancia coa Lei 9/2007 de xuño, de subvencións de Galicia.
PRAZOS DE PRESENTACIÓN: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles dende o seguinte a publicación da convocatoria do presente programa no BOP, previa publicación no Base de Datos Nacional de Subvencións. Inicio do prazo: 17/12/2019 e fin do prazo: 09/01/2020.
Máis información: http://www.deputacionlugo.gal/temas/emprego/prende/genera

EMPREGO PÚBLICO. SERGAS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

Convocatoria das seguintes prazas (concurso-oposición, polos sistemas de acceso: libre, reserva a persoas con discapacidade e promoción interna):
- 76 Técnicas/os en farmacia.
- 41 Técnicas/os superiores en anatomía patolóxica e citoloxía.
- 10 Técnicas/os superiores en hixiene bucodental.
- 63 Técnicas/os superiores en imaxe para o diagnóstico.
- 104 Técnicas/os superiores en laboratorio de diagnóstico clínico.
- 11 Técnicas/os superiores en radioterapia.


Prazo: ata o 31/01/2020.

https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0003-161219-0007_gl.html

luns, 23 de decembro de 2019

BOLSAS PARA TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS RAMA XESTIÓN PÚBLICA

Becas de formación práctica para titulados universitarios, Gestión Pública

Periodo de inscripción. Del 19/12/2019 al 09/01/2020

Información

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 7 becas de formación práctica destinadas a titulados universitarios al objeto de contribuir a su formación en el ámbito de la Gestión Pública relacionada con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea cuya ejecución compete al Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
Dos becas en el ámbito de Gestión Pública para titulados de grado en Economía, Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección y Gestión Pública, o Derecho.
Cinco becas en el ámbito de Gestión Pública para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, o Ingeniería Forestal.

El periodo de duración inicial del programa de formación de las becas será de 11 meses, dando comienzo desde la incorporación de los becarios.

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOE.

Convoca

Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Requisitos

Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que hayan terminado sus estudios en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la publicación del extracto y que estén en posesión o en condiciones de obtener el título en alguna de las titulaciones y ámbitos de estudio señalados en el artículo 3.2 de la convocatoria.

Dotación

La cuantía de estas becas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuales, a la que se aplicarán los descuentos y las retenciones legales vigentes en cada momento y será abonada a los beneficiarios a mes vencido.

Enlaces externos:

Extracto de la convocatoria en el BOE

Bases reguladoras BOE 8 mayo 2019

Base Datos Nacional de Subvenciones

BOLSAS TURISMO

Bolsas da Axencia Turismo de Galicia. 10 Dec 2019

A Axencia Turismo de Galicia convoca 15 bolsas de formación práctica:

14 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, mediante a realización de prácticas tuteladas en oficinas de información turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma:
1 bolsa na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (praza de Mazarelos)
2 bolsas na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino)
1 bolsa na Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela
2 bolsas na Oficina de Turismo da Coruña
2 bolsas na Oficina de Turismo de Pontevedra
2 bolsas na Oficina de Turismo de Vigo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Lugo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Ourense

1 bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística. O lugar de realización das prácticas tuteladas desta bolsa será na sede da área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia da Barcia (estrada Santiago de Compostela-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela).

Duración:
O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2020 e 2021:
- Bolsas de formación práctica especializada en oficinas de turismo: duración máxima 5 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira, que será, previsiblemente, o 1 de maio de 2020.
- Bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación: duración máxima de 12 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira que será, previsiblemente, o 1 de marzo de 2020.

Dotación:
Oficina de Turismo da Coruña: 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (praza de Mazarelos): 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino): 4.500 €
Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela: 4.500 €
Oficina de Turismo de Lugo: 4.500 €
Oficina de Turismo de Ourense: 4.500 €
Oficina de Turismo de Pontevedra: 4.500 €
Oficina de Turismo de Vigo: 4.500 €
Área de Estudos e Investigación: 13.800 €

Titulación:
a) Para as bolsas de formación nas oficinas de información turística os candidatos deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dalgún dos seguintes títulos: grao en turismo; mestrado relacionado con turismo; técnico superior en guía, información e asistencia turísticas; técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos. Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014.
b) Bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación: estar en posesión dunha titulación superior (calquera). Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014. Tamén poderán presentarse a esta bolsa aquelas persoas que teñan a titulación mínima exixida e acrediten a súa condición de desempregado de longa duración no momento de remate de presentación das solicitudes.

Idiomas:
a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.
b) Inglés: no caso das bolsas de formación nas oficinas de información turística, certificado B1 ou superior ou acreditación de nivel equivalente ao B1.
c) Para a bolsa da Área de Estudos e Investigación non é necesario acreditar o coñecemento de lingua estranxeira.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981A
Máis información no DOG do 9 de decembro de 2019 e en http://turismo.xunta.es

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. BURELA


CONCELLO DE BURELA. Auxiliares Administrativos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 18 de diciembre de 2019, el Concello de Burela publica la convocatoria y las bases reguladoras del proceso que se llevará a cabo para la selección de 2 Auxiliares Administrativos, funcionarios interinos, al amparo del "Programa Fomento de Emprego 2019" incluído en el Plan Provincial Único de cooperación con los Concellos 2019.

Titulación exigida: Graduado en educación secundaria obligatoria, graduado en educación secundaria, graduado escolar o técnico auxiliar o bachillerato elemental.

Requisito, entre otros: Estar inscrito como desempleado en el SEPE de Galicia.

Sistema selectivo: concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en un test de 25 preguntas. Además quien no disponga del Celga 3 deberá realizar una prueba de galllego.

Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. Por lo que este plazo finaliza el 26 de diciembre de 2019.

OFERTA EMPREGO. XERMADE

 AUXILIARES AXUDA NO FOGAR

A empresa de servizo do axuda no fogar do concello de Xermade precisa incorporar de forma urxente persoal, para máis información podedes falar coa traballadora social do Concello ou coa coordinadora da empresa, Lucía, no 620940041.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

Oferta de emprego para Vilalba.
Resultado de imagen de peluquera"Axudante de peluquería a xornada completa ou media xornada.
Teléfono 620334949 (Tamara)

OFERTA EMPREGO PRIVADA AS PONTES

HÍPICA PRADO VENTURA. AS PONTES


Resultado de imagen de HIPICA AS PONTES"

Buscamos moza/o de cuadras con experiencia. Contrato de 40 horas semanais de duración dun ano. Incorporación inmediata. Urxe.

CV a hípicapradoventura@gmail.com 

Información e condicións no 619342246