venres, 14 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

ASISTENTES DOMICILIARIOS.

Precísase auxiliar de axuda a domicilio para tarefas de carácter persoal e doméstico. Permiso de conducir tipo B.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 13/05/2021 ata o 28/05/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo público de emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

TÉCNICO DE MANTEMENTO SECTOR EÓLICO GALICIA.

Buscamos incorporar ao noso equipo de Galicia en Operación e Mantemento un técnico cos coñecementos adecuados para realizar as seguintes funcións:

 1. Vigilar e anticipar as posibles averías, analizando os datos dispoñibles de funcionamento, e en caso de avería reparalas no menor tempo posible.
 2. Realizar as tarefas de mantemento preventivo programado para cumplir co plan de mantemento.
 3. Reparación e soporte ao mantemento correctivo.
 4. Reporte de documentación e traballos realizados aos xestores e xefes de equipo para o seu posterior control e seguimento do mesmo.
 5. Traballos específicos de alinear xeneradores, reapretar a tornillería do aeroxenerador ou implementación de retrofit's.

Estudos mínimos: Formación Profesional de Grado Medio

Experiencia mínima: 1 ano

Requisitos mínimos:

 • Preferible 6 meses de eólica
 • Calquera posto con labores de mantemento
 • Poseer título grado medio ou superior de electricidade e electrónica ou similar
 • Coñecementos e uso de ferramentas hidraúlicas
 • Desexable coñecer a tecnoloxía gamesa G5X
Para inscribirse en esta oferta:
                      👇

xoves, 13 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADORES EN XERAL.

Precísase persoal de limpeza a xornada completa con 3 meses de experiencia mínimo.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 12/05/2021 ata o 27/05/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo público de Emprego)

mércores, 12 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MURAS

Concello de Muras. Bases para a contratación de:

 • Técnico/a de turismo
📅 A duración do contrato será de 9 meses dende a firma.

📆 Prazo de solicitudes: dende o 13 de maio ata o 27 de maio.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

PEÓNS GANADEIROS.

Traballador/a para granxa de vacas de leite. Ofrecese contrato indefinido.

Requisitos:

 • Experiencia mínima de 12 meses
 • Permiso de conducir tipo B
 • Desempregado 

Ubicación: Guitiriz

Data de inicio e fin da difusión: 11/05/2021 ata o 26/05/2021 

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

PELUQUEIROS/AS UNISEX.

Precísase peluqueiro/a con 24 meses de experiencia mínima. A xornada completa e incorporación inmediata.

Requisitos: situación de desemprego

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 11/05/2021 ata o 26/05/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)

martes, 11 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. OUTEIRO DE REI

MECÁNICO MAQUINARIA INDUSTRIAL.

Precísase mecánico oficial de 2ª con demostrada experiencia no mantemento preventivo e correctivo de plataformas elevadoras e maquinaria en xeral. 

As funcións a desenvolver:

 • Revisión e reparación, mantemento preventivo e correctivo de maquinaria

Estudos mínimos: Formación Profesional de Grao Medio - Mantemento de vehículos autopropulsados

Experiencia mínima: 2 anos

Competencias: 

 • Flexibilidade e capacidade de traballo
 • Planificación e organización
 • Traballo en equipo
 • Orientación a calidade e a seguridade
 • Análisis de problemas e toma de decisións
Para inscribirse na oferta:

               👇

https://cutt.ly/hbSiVPd

luns, 10 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. XOVE

CALDEIREIROS/TUBEIROS  (FABRICACIÓN DE CONSTRUCIÓNS METÁLICAS).

Precísase caldeireiro para traballos de caldeirería media e lixeira, con experiencia de 60 meses.

Ubicación: Xove

Data de inicio e fin da difusión: 07/05/2021 ata o 22/05/2021

Datos de contacto: 982828444 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

OPERARIO DE GRANXA.

Precísase operario para axudar a coidar animales, limpar, desbrozar, tarefas propias de unha granxa. 

Tipo de posto: xornada completa, indefinido

Horario: turno de maña (horario de 8 horas)

Para inscribirse na oferta:

                👇

https://cutt.ly/HbPt6wI

venres, 7 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA EN CAMIÓN.

Precísase conductor-operador de grúa autopropulsada en camión. Requírese formación específica en manexo de grúa autopropulsada, CAP e PRL do convenio de construcción. 

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 06/05/2021 ata o 21/05/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ALBANEIS.

Precísase albanel, que teña PRL do convenio da construcción e permiso de conducir tipo B1.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 06/05/2021 ata o 21/05/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

CONDUCTORES DE CAMIÓN.

Precísase conductor/a de camión con experiencia en posto similar. Requírese permiso de conducir CE, CAP e ADR. Disposición para ruta nacional.

Ubicación: As Pontes de García Rodríguez

Data de inicio e fin da difusión: 06/05/2021 ata o 21/05/2021

Datos de contacto: 881881493 (Servizo Público de Emprego)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

OPERARIO/A.

Precísase operario (H/M) para traballar en empresa do sector da alimentación, da zona de As Pontes de García Rodríguez e realizar as seguintes funcións:

 • Manipulado, empaquetado e envasado de alimentos en línea de producción
 • Carga e descarga da mercancía
 • Orden e limpeza do lugar de traballo
 • Entre outras tarefas propias do posto de traballo
Requisitos:
 • Experiencia mínima demostrable en un posto similar ao descrito
 • Buscamos a unha persoa dinámica e proactiva
 • Valorable residencia cercana ao posto de traballo
 • Dispoñer de vehículo propio
 • Incorporación inmediata
Formación: ESO finalizada e carnet de manipulación de alimentos en vigor
Idiomas: castelán falado e escrito correctamente
Para inscribirse na oferta:
               👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

ELECTRICISTA INDUSTRIAL.

Precísase técnico para a posta en marcha e mantemento de aeroxeneradores e de produtos de electrónica de potencia. 

Funcións:

 • Labores de mantemento predictivo e correctivo
 • Instalación e posta en marcha de equipos, ou colaborar coas empresas subcontratadas que o realicen
 • Probas e validación de prototipos no taller
 • Soporte para a resolución de incidencias
 • Capacitación de instaladores homologados
 • Desplazarse tanto a nivel nacional como no extranxeiro
Estudos mínimos: Ciclo Formativo Superior - Electricidade e electrónica
Experiencia mínima: 3 anos
Requisitos mínimos:
 • Comprensión de planos eléctricos
 • Autonomía para a resolución de problemas técnicos
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Inglés oral medio
Ofrecese: 
 • Incorporación inmediata
 • Retribución negociable 
Para inscribirse en esta oferta:
                   👇

xoves, 6 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. AS PONTES

ADMINISTRATIVOS/AS DE CONTABILIDAD.

Precísase administrativo/a contable.

Requisitos mínimos:

 • Ciclo Superior Administrativo
 • Experiencia de 24 meses
Ubicación: As Pontes de García Rodríguez
Data de inicio e fin da difusión: 05/05/2021 ata o 20/05/2021
Datos de contacto: 012 (Servizo Público de Emprego)

mércores, 5 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. BEGONTE

TRANSPORTISTA.

Precísase transportista para Distribuciones Lombardero González S.L. 

Tarefas a desenvolver:

 • Reparto de fariña por Galicia 
 • Xestión de mercancía en almacén
 • Manexo de trapaletas en nave de carga e descarga de mercancía
Estudos mínimos: Sen estudos
Experiencia mínima: 3 anos
Requisitos: 
 • Permiso de conducir tipo C
 • CAP
Para inscribirse na oferta: 
               👇

martes, 4 de maio de 2021

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

CONDUCTORES DE CAMIÓN.

Precísase conductor de camión oficial 1ª para transporte de mercancías por carretera a nivel nacional, con carné de conducir C + E. 

Ofrecese contrato indefinido a xornada completa.

Ubicación: Vilalba

Data de inicio e fin da difusión: 3/05/2021 ata o 18/05/2021

Datos de contacto: 982828910 (Servizo Público de Emprego)