luns, 31 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO DE REI

PEÓN PARA EXPLOTACIÓN GANDEIRA.
Necesitamos incorporar un peón para explotación gandeira de vacuno de leite. As labores a realizar son o coidado do gando, ordeño, limpeza, mantemento das instalacións e labores agrícolas.
Valorarase: Experiencia previa en posto similar.
Ofrecese: Contrato temporal con posibilidade de renovación. 
Para inscribirse na oferta:
    👇
https://bit.ly/31IiVqn

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CASTRO DE REI

OPERARIO/A CÁRNICO
ADECCO selecciona para importante empresa do sector da alimentación da provincia de Lugo un/ ha Deshuesador/a cárnico.
Estudos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
Experiencia mínima: Polo menos 1 ano.
Imprescincible residente en: Provincia do posto vacante 
Requisitos mínimos: 
- Dispoñibilidade inmediata
- Experiencia mínima de 6 meses en cadena de producción
- Carne de manipulador de alimentos
- Coche 
- Dispoñibilidade para turnos rotativos 
Salario: 15000€ - 18.000€ bruto o ano
Para inscribirse na oferta:
    👇
https://bit.ly/2YMGBHW

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RÁBADE

PEÓN MÁQUINAS DE PROXECCIÓN DE FIBRA. 
Precisase persoal para traballar nunha fábrica de piscinas en Rábade.
Estudos mínimos: Sen estudos. 
Experiencia profesional: Experiencia mínima de 2 anos en máquinas de proxección de fibra e gel coat.
Incorporación: Inmediata.
Salario: 1.200€ Bruto o mes. 
Para inscribirse na oferta: 
    👇
https://bit.ly/3bbAe5Y

venres, 28 de agosto de 2020

OFERTA DE EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

DEPENDENTE AGRÍCOLA.
Grupo Soaga selecciona para a súa rede de empresas, persoal para ocupar a oposición de DEPENDENTE AGRÍCOLA en Guitiriz.
Estudos mínimos:
- Educación secundaria obligatoria 
Requisitos:
- Vocación comercial
- Interés no mundo agrícola
- Experiencia na atención ao público e tarefas de xestión
Valorable:
- Carne de manipulador de produtos fitosanitarios
Contrato: Estable con posibilidade de crecemento
Para inscribirse na oferta:
     👇
https://bit.ly/32yH0in

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FERROL

ENFERMEIRO/A - DUE CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI. 
Dende DOMUSVI seleccionan ENFERMEIRO/A  para o seu centro Residencial DomusVi en Ferrol. 
Requisitos:
- Diplomatura/grao en enfermería
- Valorarase positivamente a dispoñibilidade de cursos de formación relacionados con esta área, ademais de formación complementaria en términos de fomento de igualdade. 
Funcións
- Valoración integral do residente/a e establecemento dun plan de coidados
- Administración e rexistro de prescripcións farmacolóxicas, modificación dos cambios de tratamento.
- Cumplimentar a documentación clínico asistencial (valoracións, escalas e validación de plans)
- Seguimento do proceso de adaptacións dos novos residentes/as do centro
- Realización de pedidos de farmacia
- Coordinar o equipo de auxiliares
Xornada: completa 
Horario: turnos rotativos de mañas, tardes e noites
Contrato: estable 
Para inscribirse na oferta:
    👇
https://bit.ly/34G4dlB

OFERTA EMPREGO PRIVADO. XOVE

SERVICIO DE AXUDA A DOMICILIO E LIMPEZA. COIDADOS S.L.
En Coidados S.L. estamos buscando persoas con iniciativa e traballadora para o servizo de axuda a domicilio e limpeza. 
As tarefas serían de coidado de persoas maiores, tarefas do fogar, cociñar, acompañamento, axuda na movilidade, aseo, etc.
Tipo de contrato: obra e servizo e alta na seguridade social
Horario: A convir na entrevista.
Requisitos:
- Permiso de circulación e coche imprescindible.
- Valorable certificado de profesionalidade en axuda a domicilio ou curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
- Valorable experiencia no coidado de persoas maiores.
- Seriedade, discreción, compromiso, profesionalidade e empatía. 
Incorporación: Inmediata
Para inscribirse na oferta: Pódese acudir a oficina en Avenida Diputación, nº46 en Xove ou enviar o CV a coidados@telefonica.net.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS E VIVENDAS.
Buscase instaladores electricistas de vivendas para Vilalba. 
Requisitos mínimos:
- Experiencia de 12 meses
- Desempregado
- Permiso de circulación tipo B 
Teléfono de contacto: 982828911 (SEPE)

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. 
Buscanse mecánicos reparadores de maquinaria agrícola en xeral para Vilalba. 
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima de 12 meses
- Desempregado
- Permiso de conducir tipo B 
Teléfono de contacto:  982828910 (SEPE)

xoves, 27 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. RIBADEO

XEROCULTOR/A DO CAM DE RIBADEO. 
Oferta de emprego para Xerocultor/a do CAM de Ribadeo.
Requisitos
- Certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
- Auxiliar de xeriatría.
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería.
Contrato: Eventual (9 meses)
Xornada: 39 horas semanais, horario rotatorio a turnos de luns a domingo. 
Incorporación: 15/09/2020
As persoas interesadas poden enviar o CV a:
           👇
fvgonzalez@clece.es

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VARIAS CIDADES

DECATHLON
18 postos para as súas tendas en Galicia.
Diferentes perfís: vendedor/a deportivo/a, responsable de sección e apaixoado/a dos deportes.
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/


Decathlon implanta el ticket digital en las compras de todas sus tiendas

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

2 TÉCNIC@S DE MANTENEMENTO PARA VILALBA

Tes experiencia como técnico de mantemento industrial? En Randstad buscamos candidatos como ti! Seleccionamos técnic@s de mantemento para importante empresa do sector lácteo.
As túas funcións: Mantemento preventivo e correctivo en fábrica de alimentación

Requisitos mínimos:
-Ciclo superior de frío industrial o electricidad/ mantenimiento
-Experiencia previa en puesto similar
-Carnet de conducir B

3 anos de experiencia

ℹ️ https://bit.ly/32tZQHg

OFERTAS DE EMPREGO DO GRUPO TRAGSA

Logotipo Grupo TragsaVETERINARIO/AS. 20 Postos : Reforzo Saneamento Gandeiro (A Coruña)
https://bit.ly/2OMKNli
APOIO XESTIÓN3 Técnicos/as  (Santiago): https://bit.ly/2KXXoAS
VER MAIS OFERTAS, Outros postos e titulacións:
https://bit.ly/2XT0Gus

mércores, 26 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

 LIMPIADOR/A - LAVANDERÍA RESIDENCIA. AUSOLAN.
- Limpeza xeral de edificios e locales.
- Limpeza en centros escolares.
- Limpeza de residencias.
- Limpeza de empresas.
Estudos mínimos: Sen estudos
Experiencia mínima: Polo menos 1 ano
Imprescindible residencia: En provincia posto vacante
Coñecementos necesarios: Lavandería, limpeza de habitacións.
Requisitos mínimos
- Experiencia en limpeza
- Experiencia en lavandería
- Dispoñibilidade horaria
- Movilidade
- Dispoñibilidade para cubrir vacantes
- Actitude proactiva
Para inscribirse na oferta:
      👇
https://www.infojobs.net/lugo/limpiador-lavanderia-residencia-lugo/of-i6cfd6d777d44bb993ae6433ec71f5d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OFERTA EMPREGO PRIVADO. CERVO

OPERARIO FÁBRICA (H/M)
Importante compañía do sector industrial ubicada na Mariña Lucense selecciona OPERARIOS DE FÁBRICA. 
Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grao Medio
Experiencia mínima: Polo menos 2 anos
Requisitos mínimos
- Ciclo medio/ciclo superior rama industrial
- Experiencia en puesto similar en sector industrial
- Dispoñer de carné de carretilla
- Curso PRL nivel básico
Para inscribirse na oferta:
     👇
https://www.infojobs.net/cervo/operario-fabrica-h-m/of-i1cc5ccb36742d6bd8b7ff59102c5ee?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

TECNICO AUTOMATISTA E PROGRAMADOR PLC. DEMAQ.
DEMAQ selecciona técnico automatista coa incorporación inmediata, para formar parte do seu equipo de automatización e electricidade industrial. 
Buscase técnico de grado superior ou enxeñeiro técnico industrial en especialidade de electrónica, con capacidade de aprendizaxe e alta dispoñibilidade para desprazarse. 
Imprescindible coñecementos básicos en programación en linguaxe de contactos (realizarase test).
Estudos mínimos: Formación Profesional de Grao Superior - Electricidade e electrónica. 
Experiencia mínima: Non requerida.
Coñecementos necesarios: Programación PLC.
Incorporación: Inmediata.
Salario: 12.000 - 27.000 €
Para inscribirse na oferta:
      👇
https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-automatista-programador-plc/of-iece278716242d280917f7d8e41bb91?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VILALBA

 TECNICO/INGENIERO PARA DEPARTAMENTO DISEÑO MECÁNICO. DEMAQ.
Buscamos un ingeniero industrial ou técnico superior en diseño mecánico. 
O posto será adicado ao diseño de maquinaria. Tamén se levarán a cabo labores relativas a aprovisionamentos, postventa, etc. 
Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grao Superior.
Experiencia mínima: Non requerida.
Salario: Máis de 10.000 €.
Para inscribirse na oferta:
   👇
https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-ingeniero-para-departamento-diseno-mecanico/of-i5d90ba6f3b4c429feb4bdce351e6b4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

martes, 25 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

ELECTROMECÁNICO  PALUDI S.L. 
Buscase electromecánico con coñecementos en BMW, Mercedes e grupo VAG. 
Dispoñemos de máquinas de diagnóstico oficiais. 
Estudos mínimos: Formación Profesioal de Grado Medio - Mantemento de vehículos autopropulsados.
Experiencia mínima: Non requerida
Xornada laboral: xornada completa. De 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 19:30 de luns a venres. 
Incorporación: inmediata
Para inscribirse na oferta:
    👇
https://www.infojobs.net/lugo/electromecanico/of-id6212e9d6a43888dbef0e79a8e32fc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE

luns, 24 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. MEIRA

Proceso selectivo para a contratación de 1 PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES para o concello de Meira. 

O plazo para a presentación das solicitudes será de 5 días naturais a contar dende o día seguinte a publicación no BOP. (22/08/2020) 

Plazo: 27/08/2020

As bases da convocatoria e o modelo de instancia  na web do concello de Meira:
               👇

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGO

MANTEMENTO INDUSTRIAL INGAPAN S.L.
Seleccionamos técnica/o de mantemento industrial para incorporarse as nosas plantas de producción.
Realizaranse operacións de mantemento preventivo e correctivo, garantizado no cumplimento dos índices e requisitos de calidade do servizo establecido. Deberase cumplir a normativa de seguridade e os procedementos operativos.
Este mantemento, inclúe tarefas de electrónica, instrumentación, montaxe, electricidade, mecánica, neumática, etc. Deberá realizar tarefas de lectura, anotación e control, baixo instrucións detalladas, do proceso de mantemento. 
Requisitos mínimos
- Formación profesional de grao medio
Experiencia mínima:
- Polo menos dous anos
A valorar tamén:
- Estar en posesión do carnet de carretilla.
- Cursos de PRL.
- Limpeza industrial.
- Soldadura TIG.
- Coñecementos de ofimática.
Horario: Turnos rotativos. Posibilidade de traballo en fines de semana e festivos.
Xornada: Completa.
Duración: Un ano e despois indefinido
Incorporación: Inmediata.
Para inscribirse na oferta:
    👇
https://www.infojobs.net/lugo/mantenimiento-industrial/of-i219aa71e2e4d9191fb520172d3a84a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE EMPREGO

Accion contra el hambre saca unha nova convocatoria do seu programa de búsqueda de emprego.

Encontraste en situación de desemprego?
Sínteste perdido/a no novo contexto laboral do Covid -19?
Dende #VivesEmpregaGalicia axudamoste a fortalecer as túas #CompetenciasProfesionais e ofrecemoste a posibiidade de optimizar o teu CV con formación específica. Contáctanos e informámoste.
Únete! 💪

venres, 21 de agosto de 2020

CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS

📣 CONVOCATORIA DUN CURSO GRATUITO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O PÚBLICO EN XERAL.
📅 Prazo de inscripción: do 24 de agosto ao 2 de setembro de 2020.
https://www.xunta.gal/…/202…/AnuncioO150-300720-0001_gl.html

xoves, 20 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. FOZ

COLOCADOR/A OU MONTADOR/A ALUMINIO E PVC
Ofértase posto de colocador de todo tipo de produtos de carpintería metálica e PVC. 
Estudos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Non requerida
Requisitos mínimos
- Coñecementos mínimos de carpintería metálica de aluminio e PVC
A valorar positivamente
- Dispoñibilidade inmediata
- Experiencia demostrable
- Permiso de circulación clases B e C
Salario: a tratar
Para inscribirse na oferta: 
       👇
https://www.infojobs.net/foz/colocador-o-montador-aluminio-pvc/of-i7210c771fb47ea847ab2469f47afa4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

mércores, 19 de agosto de 2020

FORMACIÓN SECTOR PESQUEIRO

PROGRAMA RELEVO 2020
Proxecto promovido polo GALP que trata de buscar o relevo xeracional no SECTOR PESQUEIRO.
Requisitos: persoas maiores de 16 anos (non é necesario ter experiencia nin titulación no sector)
Duración: Contará con dúas edicións (setembro a decembro do 2020 e xaneiro a abril do 2021)
Prazas: 15 prazas por cada edición
Horario: Mañás ou tardes segundo preferencias
Lugar: As actuacións presenciais dependerá das preferencias das persoas inscritas.
Para máis información e inscricións:
         👇
www.relevo2020.org
info@relevo2020.org
Na oficina do teu GALP de referencia 

OFERTA PÚBLICA EMPREGO. RIBADEO

Concello de Ribadeo. Convocatoria do acceso a un posto de técnico/a en orientación e inserción laboral.

Solicitude:https://bit.ly/3aEEDOL (Páxina 3)
Convocatoria: Prazo ata o 16 de setembro.


Requírese licenciatura/diplomatura/grao en en Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Socioloxía, Ciencias Políticas e Socioloxía, Ciencias do Traballo, Educación Social, Traballo Social, Relacións Laborais e Recursos Humanos/Relacións Laborais/Graduado Social, ou titulación equivalente.  Ademáis deberá estar en posesión da seguinte formación complementaria: Deberá acreditar como mínimo 550 horas totais de formación (valoradas no seu conxunto) en materias relacionadas co posto a desempeñar: orientación laboral, formación, intermediación laboral, procura de emprego e habilidades sociais para o emprego.

martes, 18 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. GUITIRIZ

CARRETILLERO/A GUITIRIZ
Nortempo Lugo selecciona carretillero/a para traballar en importante empresa do sector industrial ubicada en Guitiriz (Lugo).
Requírese
- Estar en posesión do carné de carretillero e experiencia en posto similar.
- Residir en Guitiriz (Lugo) ou arredores 
- Dispoñibilidade para a incorporación inmediata
Ofrecese:
- Contrato a tempo completo, ata decembro do 2020
- Xornada continua, de luns a venres, de 6:00 a 14:00
Para inscribirse na oferta:

👇
https://www.infojobs.net/guitiriz/carretillero-guitiriz/of-i765916319348118e9f3f2b9858fc54?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OFERTA EMPREGO PRIVADO. RIBADEO

 AXUDANTE DE COCIÑA
Seleccionamos axudantes de cociña para Centro de Atención a Maiores en Ribadeo.
Ofrecemos contrato de larga duración, en horario de luns a domingo.
Xornada de 30h/semana, segundo cuadrante e coas libranzas que correspondan.
Imprescindible dispoñibilidade para incorporación inmediata e carné de manipulador de alimentos. 
Estudos mínimos: Outros títulos, certificacións e carnés.
Experiencia mínima: Non requerida
Residencia: Imprescindible residir na provincia de Lugo
Requisitos mínimos: Dispoñibilidade inmediata e carné de manipulador de alimentos
Para inscribirse na oferta:
👇
https://www.infojobs.net/ribadeo/ayudante-cocina/of-i87bf3e2e3a4e1395bb2c1bf3383ab8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Residencia de persoas maiores en Viveiro, Lugo. 
Necesitan unha persoa diplomada en enfermería.
Xornada laboral: Media xornada ou xornada completa
Horario: Negociable
Salario: Negociable 
Experiencia mínima: Non requerida
Inscricións para a oferta
   👇
https://www.infojobs.net/viveiro/due/of-ic582dd0590420f9b3d662a4c30e641?applicationOrigin=search-new&pag=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

luns, 17 de agosto de 2020

FORMACIÓN MULLERES RURAL

🔊 FORMACIÓN GRATUÍTA 🌾Si eres do rural, ou queres facer del o teu espacio de vida, por en marcha o teu proxecto, ou darlle unha renovación ao que xa tes... este é o teu curso. 💻Formación On Line. Aprende ao teu ritmo. Apúntate!!!👩‍🌾
www.fademurgalicia.es/formacion

La imagen puede contener: texto
FORMACIÓN DESEMPREGADOS SECTOR CONSTRUCCIÓN

La imagen puede contener: una persona, sombrero, texto que dice "315 PLAZAS OURENSE ARTEIXO NARÓN SANTIAGO VIGO LUGO 21 CURSOS GRATUITOS DESEMPLEADOS XUNTA DE GALICIA EGURION"
315 plazas de Formación Práctica Gratuita para Desempleados

👉👀 Solicita más información sobre todos los cursos disponibles en nuestros Centros de Formación de Galicia, las plazas son limitadas.

Por un lado, 315 desempleados podrán beneficiarse de una formación teórico-práctica que les permitirá estar en condiciones de acceder a un certificado de profesionalidad (siempre que finalicen con éxito la formación y las prácticas).

La formación se incluye en la ORDEN de 17 de abril de 2019 por la que se procede a la "Primera convocatoria del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) para los ejercicios 2019 y 2020 (procedimiento TR301K)" convocada por la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia y publicada en el DOG. Los alumnos podrán realizar prácticas en empresas, cuyo objetivo es facilitar su inserción laboral.

Entre los cursos ofertados, encontrarás la formación más demandada del sector de la construcción, como Soldadura, Encofrados, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas o Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras de Telecomunicación.

Si te interesa alguno, no tardes en inscribirte porque las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción (siempre y cuando, se cumplan los requisitos de cada curso). A continuación, puedes encontrar más información sobre cada curso y anotarte:

Formación Práctica para Desempleados
Soldadura Oxigás y Soldadura MIG/MAG. 560 horas. Narón, (10/08/2020 al 20/01/2021). Plazas disponibles: 15; Lugo (15/09/2020 al 23/02/2021). Plazas disponibles: 15; 
Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas. 140 horas. Lugo (08/09/2020 al 14/12/2020). Plazas disponibles: 15
Montaje de andamios tubulares. 378 horas. Lugo (14/09/2020 al 29/12/2020). Plazas disponibles: 15
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. 360 horas. Lugo (08/09/2020 al 14/01/2021). Plazas disponibles: 15

75 plazas de Formación Gratuita Subvencionada para Trabajadores del Metal

Por otra parte, hasta 75 trabajadores en activo del sector del Metal podrán acceder a la Formación Gratuita Subvencionada, concedida a la Fundación Laboral por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Encuentra más información y cómo inscribirte a continuación:

Formación Subvencionada para Trabajadores del Sector Metal
Interpretación de Planos Mecánicos y de Calderería. 60 horas. Narón, (03/09/2020 al 30/09/2020). Plazas disponibles: 15
Soldadura TIG. 40 horas. Narón (19/10/2020 al 09/11/2020). Plazas disponibles: 15.

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

 Supermercados Coviran en Viveiro buscan:
- APRENDIZ DE CARNICERÍA.
Non é necesaria experiencia previa no sector, pero sí ganas de aprender o oficio.
As persoas interesadas poden entregar o currículum en Coviran Os Castelos ou envialo a covirancastelos@gmail.com


OFERTA EMPREGO PÚBLICO. XOVE

 No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do 17/08/2020 publicase a seguinte oferta:

- Proceso selectivo para 1 traballador/a social no concello de Xove.
Modalidade de contrato: funcionario interino.
Prazo de presentación solicitudes: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín oficial da Provincia de Lugo (17/08/2020)
Prazo: 27 de agosto
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/17-08-2020_0.pdf#page=20

venres, 14 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PRIVADO. LUGOLa imagen puede contener: texto que dice "CLUB DEPORTIVO EN LUGO INICIA PROCESO DE SELECCIÓN PUESTO: ADMINISTRATIVO/A Contrato tiempo parcial Horario flexible Incorporación inmediata Se Se valorará: Capacidad de gestión. Iniciativa. Carné de conducir y vehículo propio. Envío de currículum: ratones@telefonica.net"

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VIVEIRO

La imagen puede contener: texto que dice "AC Arias & Casabella S.L."

Arias e Casabella selecciona persoal para:

- Condutor de camión 
- Operario de escavadora 

Valorarase experiencia e interese no traballo. 
👉Enviar currículo ao email ariasycasabella@yahoo.es ou chamar ao teléfono 982561470

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. CERCEDA

Convocatoria de probas selectivas para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, polo procedemento de oposición libre.

Oposición libre con tres probas (test da parte xeral +exercicio práctico da parte específica+ examen de galego). O resto dos anuncios relativos a esta praza, realizaránse no tablón de anuncios da sede electrónica do concello de Cerceda.


https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/14/2020_0000005614.pdf

CURSO DE FORMACIÓN EXTRACCIÓN DE RESINA

📣CURSO SOBRE TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA

🏫LUGAR DE IMPARTICIÓN: CFEA Pedro Murias (Ribadeo)
⏱DURACIÓN: 60 horas.


🗓17, 18, 19, 24 e 25 de agosto en horario de 8:00 a 14:00 h
🗓 7, 8, 14, 15 e 19 de setembro en horario de 8:00 a 14:00 h

▶️Os 3 primeiros días impartiranse clases teóricas e posteriormente impartirase a formación práctica en monte sobre as técnicas para extraer a resina dos piñeiros.

⏳Prazo de inscripción ata o venres 14 de agosto

Información e inscrición:
📧informacion@foresin.es
☎️680 208 320

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

mércores, 12 de agosto de 2020

FORMACIÓN PERSONAS DESEMPREGADAS. VILALBA

Estas desempregad@ e buscas traballo?
Esta é a túa oportunidade!!
Formación gratuita para persoas desempregadas con un compromiso de inserción laboral ao finalizar dita formación. 

Participa no CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE "ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS" que se iniciará no mes de setembro a través da nosa aula virtual. 
Este curso está dirixido a persoas desempregadas interesadas en adquirir coñecementos de  cómo organizar e controlar as operacións e fluxos de mercancías no almacén, de acordo aos procedementos establecidos e normativa vixente. 
Tratase dunha formación subvencionada, sen coste para o alumnado e a realizar en horario de luns a venres de 15 a 19 horas a través da aula virtual. 

DATA DE INICIO: setembro 2020
DATA FINALIZACIÓN: xaneiro 2021
TOTALMENTE GRATUITO E CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS DA TUA ZONA

OFERTA EMPREGO PRIVADA. AS PONTES

Expendedor de gasolineira
ESAME AS PONTES S.L.

Subministración de carburantes e todos os repostos e outros artigos propios da tenda dunha gasolineira, así como a cobranza dos mesmos.
Limpeza e mantemento de todas as instalacións.

Ofrecemos un horario rotativo.

As diferentes xornadas son:
Xornada partida, 9 a 13 e 16 a 20 h
De mañás de 7 a 15 e
Tardes, de 15 a 23.

link 👇

OFERTA EMPREGO PRIVADA. MARIÑA LUCENSE

 PALISTA

Empresa de obra pública necesita incorporar palista para obras na Mariña Lucense.
Experiencia mínima de 3 anos en manexo de pala mixta ou retroescavadora.
Para non residentes na zona pode ofrecerse condicións ventaxosas. 
As persoas interesadas poden enviar o C.V por Whatsapp ou email. 
Email: cvrrhhml@gmail.com  
Teléfono: 678510753

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VILALBA

Oferta do Servizo Público de emprego
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, EN GENERAL 

VILALBA 07/08/2020
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2020/6327
DETALLES:CON EXPERIENCIA 12 MESES COMO MÍNIMO. 
EXPERIENCIA EN CONTABILIDADE.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 982828911Para más información puedes ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.

OFERTA EMPREGO PRIVADA. AS PONTES


ASISTENTES DOMICILIARIOS 
AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ 10/08/2020
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2020/6433
DETALLES:Preferentemente con formación. Contrato de 10 horas semanales de 11 a 13 horas en Espiñaredo (As Pontes)

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 881881491
Para más información puedes ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.

FORMACION AFECTADOS POR ERTE, AUTÓNOMOS E XÓVENES MENORES DE 30 ANOS

Cursos para autónomos e traballadores afectados por ERTE
16 Xul 2020

O centro de formación e emprego Femxa pon ao dispor dos autónomos e traballadores afectados por ERTE novos cursos gratuítos en modalidade online. Esta formación está subvencionada ao 100% polo Ministerio de Traballo e Economía Social polo que non consome créditos de formación e non supón custo algún.

Xa está aberto o prazo de inscrición e a consulta de cursos e a solicitude de praza pódese realizar a través das seguintes páxinas:

Cursos online Autónomos: www.cursosfemxa.es/autonomos
Cursos online afectados ERTE: https://www.cursosfemxa.es/cursosgratuitosonlinetic

Os mozos traballadores en activo en réxime xeral tamén contan con formación online subvencionada por sector: https://www.cursosfemxa.es/cursosjuventud

Todos estes cursos impártense en modalidade online e están subvencionados ao 100%.

Máis información no teléfono gratuíto: 900 100 957 e o correo electrónico: atencionalumno@femxa.com

Cursos para autónomos e traballadores afectados por ERTE

martes, 11 de agosto de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. VICEDO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de inicio prevista o día 09 de setembro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición é desde o día 11 ata o 20 de agosto de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 21 de agosto de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA EMPREGO PRIVADO. VIVEIRO

 A empresa ARIAS & CASABELLA busca persoal para:

- Conductor de camión

- Operario de escavadora 

Valorarase a experiencia e o interés polo traballo. 

As persoas interesadas poden enviar o currículum ao email ariasycasabella@yahoo.es ou chamar o teléfono 982561470.

 

BOLSAS PARA ESTUDIOS 2020-2021

Bolsas MEC 2020-2021 para estudos postobligatorios (Universitarios e non Universitarios)

Dous tipos de ensinanzas:
1. Ensinanzas postobrigatorias e superiores non Universitarias. (Primeiro e segundo de bacharelato, FP grao medio e superior, FP básica e Ensinanzas artisticas e deportivas.
Prazo: 1 de outubro para estudantes non universitarios.
2. Ensinanzas universitarias do sistema universitario español.
Prazo: 15 outubro para estudantes universitarios.
Máis información: BOE do 8 de agosto de 2020.


https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25755.pdf

BOLSAS DE FORMACIÓN

Consellería de Cultura e Turismo. Concurso público para o acceso a 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades

🔗https://bit.ly/3a5H0Kk

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. LUGO

BOLSADETRABALLO do ConcellodeLugo👇

📆 Prazo: dez días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.(08/08/2020)

Prazo de presentación de instancias: 21 de agosto.

ℹ️ https://bit.ly/31H2w4h


-TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
- TÉCNICO/A MEDIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
- ADMINISTRATIVO/A
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
- ORDENANZA
- CELADOR/A CEIP
- OFICIAL/A CONDUTOR/A
- OFICIAL/A CONDUTOR/A MAQUINISTA PADEXEIRO/A
- OFICIAL/A CONDUTOR/A MECÁNICO/A
- MONITOR/A EDUCACIÓN VIAL
- ARQUITECTO/A
- ARQUITECTO/A TÉCNICO
- DELINEANTE
- ENXEÑEIRO/A DE MONTES
- ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL
- ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS
- ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA
- ENXEÑEIRO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
- ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
- MESTRE/A ELECTRICISTA
- OFICIAL/A ELECTRICISTA
- OFICIAL/A ALBANEL/A
- OPERARIO/A OBRAS
- TRABALLADOR/A SOCIAL
- EDUCADOR/A SOCIAL
- ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
- OFICIAL/A COCIÑEIRO/A
- AXUDANTE COCIÑA E LIMPEZA
- TRABALLADORA DE FAMILIA/AUXILIAR DE FOGAR
-TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL
- AUXILIAR DE BIBLIOTECA
- MÚSICOS/AS NAS DISTINTAS ESPECIALIDADES
- Especialidade de Frauta.
- Especialidade de Clarinete.
- Especialidade de Saxofón.
- Especialidade de Fagote.
- Especialidade de Trompa.
- Especialidade de Trompeta.
- Especialidade de Trombón.
- Especialidade de Bombardino - Tuba.
- Especialidade de Piano.
- Especialidade de Gaita.
- Especialidade de Percusión.
- CELADOR/A DEPORTES
- OFICIAL/A LECTOR/A
- OFICIAL/A FONTANEIRO/A
- OPERARIO/A REDE AUGAS
- OFICIAL/A MAQUINISTA FONTANEIRO
- ANALISTA PROGRAMADOR/A
- TÉCNICO/A ESPECIALISTA TIC
- OFICIAL/A SEPULTUREIRO/A
- OPERARIO/A CEMITERIO
- OFICIAL/A VIXIANTE RECADADOR/A