venres, 28 de decembro de 2018

OFERTA EMPREGO PÚBLICO

CONCELLO DE FOZ
Oferta de emprego do concello de Foz e que aparece no BOP do 27-12-18.

2 Prazas de Operario de Obras
2 Peóns
1 Oficial de 1º de limpieza
2 Limpiadores

ATA O 14 DE XANEIRO DO 2019

Bases e convocatoria no link, estes postos teñen por obxecto a selección de persoal laboral temporal en réxime de interinidade e constitución dunha Bolsa de Emprego Público temporal ( substitucións por ausencias de persoal laboral por incapacidade laboral transitoria, permisos ou licenzas).

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/27-12-2018.pdf#page=5

OFERTA DE EMPREGO

PALISTA MARIÑA LUCENSE

Empresa de obra pública necesita 2 palistas para obras en A Mariña Lucense.
Requisitos: 5 años de experiencia demostrable en manejo de pala mixta y/o retroexcavadora.

Teléfono: 678 510 753
Email: cv.costalucense@gmail.com

Interesad@s enviar CV a través de Whatsapp o correo electrónico.

ESTREAMOS BLOG!

Para empezar o ano 2019 o concello de Muras estrena un blog sobre emprego e formación para mellorar a empregabilidade dos nosos veciños e veciñas.
Neste espazo, publicaranse ofertes de emprego públicas e privadas, formación, cursos, axudas, bolsas e concursos. Todo aquelo que consideremos que pode ser útil para os nosos usuarios.


PASOS A TER EN CONTA A HORA DE REDACTAR O CV


A hora de levar ou entregar un CV nunha empresa sempre nos surxen unha serie de cuestións, que esperamos responder
Debemos destacar o mais relevante da nosa experiencia e formación, e adaptalo o posto de traballo o cal optamos. 
Temos que ter en conta que é o noso escaparate, e polo tanto debe de ser bonito, chamativo, diferente, orixinal.
É bon incluir unha carta de presentación personalizada para cada empresa, destacando o que podemos aportar o equipo de traballo e cales son as nosas habilidades de maneira xeral, que sea unha presentación de nos mesmos.
Principalmente que sea lexible a simple vista, nin vacío nin cheo de cousas, deseño con cores e fotografía e a estructura que lle demos, a cal debemos adaptar según o noso interese.

Tipos de estructura: 
cronolóxica (cando nos interesa destacar a experiencia laboral),
funcional (para destacar as nosas habilidades) 
e combinado (unha mezcla da experiencia e das habilidades). 
Pois depende do posto o que se opte e da formación e experiencia que teña cada un, pero unha folla Din A4 soe ser suficiente e a carta de presentación sempre pode ser un extra para explicar mellor o que aparece no CV.
Existen multitude de páxinas para redactar curriculums, aquí vos deixo uns exemplos pero tamén vos deixo o enlace dunha páxina que vos permite descargar e crear CV online.

ENLACES A FONTES DE EMPREGO PÚBLICAS

Comentarvos a tod@s os que estades buscando emprego que hai unha serie de páxinas que conven visitar todos os días para poder acceder a un emprego. Estas páxinas son:

SEPE. SERVIZO DE EMPREGO PÚBLICO ESTATAL
Ofertas de empleo para toda a península e o estranxeiro, así como prestacións e o cálculo das mesmas.
https://www.sepe.es/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/


SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO GALICIA
Esta páxina vainos dar información sobre emprego en Galicia, formación e certificados de profesionalidade. E ademais, vai permitir renovar a demanda de emprego sen necesidade de acudir as oficinas.
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/ 

Como recomendación acceder todos os días ao DOGA e o BOP das provincias para poder ver as ofertas públicas de emprego e formación, así como as axudas.

Diario Oficial de Galicia
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoBusqueda.do?lang=gl

Boletín Oficial da Provincia de Lugo
http://www.deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo

Boletín Oficial da Provincia de Coruña
http://bop.dicoruna.es/bopportal/

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
https://boppo.depo.gal/es

Boletín Oficial da Provincia de Ourense
https://bop.depourense.es/portal/

ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS

Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezowww.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0534-071218-0001_gl.html

OFERTA DE EMPREGO

Taller Empalme Vilalba. MECÁNICOS

Por ampliación de personal, necesitamos cubrir 2 puestos, 1 para recambios y 1 para mecánico en taller. Será muy valorable que tengan experiencia en el sector de la maquinaria agrícola. Para contactar preferiblemente por correo tallerempalme@gmail.com o en teléfono 982511631.

CURSOS CELGA GALEGO

Cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, CELGA, que se realizarán en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de 16 anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.

As datas de inicio e remate dos cursos presenciais son orientativas. As datas concretas de inicio faranse públicas nos taboleiros de anuncios da escola oficial de idiomas en que terá lugar o curso e na súa páxina web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180814/AnuncioG0164-030818-0002_gl.pdf?fbclid=IwAR37CSp8qcANi81II4IfeyZoUNOFd0Csd8jywfEXYgnn44suD0D5rJAnzPg

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 2 ata o 11 de xaneiro de 2019