martes, 2 de febreiro de 2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO.FERROL

BOMBEIRO CONDUTOR.

Convocatoria para 12 prazas de bombeiro condutor para o concello de Ferrol.

Prazo de presentación solicitudes: 20 días hábiles a contar a partir do día seguinte a publicación no BOE (ata o día 2/03/2021)

Información sobre a convocatoria: 

                   👇

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1505.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario