luns, 2 de novembro de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. XERMADE

OFICIAL DE 1ª DE EDIFICIACIÓN E OBRAS PÚBLICAS-ALBANEL.

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de un oficial de 1ª de edificación e obras públicas-albanel para realizar traballos de limpeza e mantemento de espazos públicos.

A duración do contrato será de dez meses como máximo, ou ata o 30 de setembro de 2021 en todo caso. 

A xornada laboral será xornada completa (37'5 h semanais).

O prazo de inscripción será de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicacion da convocatoria no BOP (ata o 9 de novembro).

Para máis información no concello de xermade ou no seguinte enlace:

concelloxermade.sedelectronica.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario