luns, 2 de novembro de 2020

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. XERMADE

2 PEÓNS DE EDIFICACIÓN E OBRAS PÚBLICAS.

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de 2 peóns de edificiación e obras públicas para realizar traballos de limpeza e mantemento de espazos públicos.

A duración dos contratos será de dez meses como máximo nun caso e no outro de 9 meses , ou ata o 30 de setembro de 2021 nos dous casos. 

A xornada laboral será xornada completa (37'5 h semanais).

O prazo de inscripción será de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación da convocatoria no BOP (ata o 9 de novembro).

Para máis información no concello de xermade ou no seguinte enlace:

concelloxermade.sedelectronica.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario